ค่าใช้จ่าย

 (ราคา JPY เมษายน 2018 – มีนาคม 2019)
ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปีแรก ¥803,000 ¥803,000 ¥803,000 ¥923,000 ¥720,000
ค่าสมัครวีซ่า ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥20,000
ค่าแรกเข้า ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥50,000
ค่าเทอม ¥660,000 ¥660,000 ¥660,000 ¥780,000 ¥580,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥30,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥20,000
ค่าสมาคมนักเรียน  – ¥20,000
 (ราคา JPY เมษายน 2019 – มีนาคม 2020)
ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปีแรก ¥823,000 ¥823,000 ¥823,000 ¥763,000
ค่าสมัครวีซ่า ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
ค่าแรกเข้า ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000
ค่าเทอม ¥680,000 ¥680,000 ¥680,000 ¥620,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000
ค่าสมาคมนักเรียน  –  –
(ราคา JPY เมษายน 2018 – มีนาคม 2019)  
ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ 3 เดือนแรก ¥196,500 ¥196,500 ¥196,500 ¥226,500 ¥172,500
ค่าแรกเข้า ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
ค่าเทอม ¥165,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥195,000 ¥145,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥7,500
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥5,000

*คุณสามารถสมัครคอร์สระยะตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป กรุณาอ้างอิงรายการค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงเรียนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

(ราคา JPY เมษายน 2019 – มีนาคม 2020)  
ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น คอร์สภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ 3 เดือนแรก ¥201,500 ¥201,500 ¥201,500 ¥235,250 ¥186,500
ค่าแรกเข้า ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
ค่าเทอม ¥170,000 ¥170,000 ¥170,000 ¥200,000 ¥155,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥12,000 ¥8,250
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250

*คุณสามารถสมัครคอร์สระยะตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป กรุณาอ้างอิงรายการค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงเรียนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

(ราคา JPY เมษายน 2018 – มีนาคม 2019)  
ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
4 สัปดาห์ ¥92,550 ¥92,550 ¥92,550 ¥104,550 ¥82,500
3 เดือน (1 เทอม) ¥196,500 ¥196,500 ¥196,500 ¥226,500 ¥172,500
6 เดือน ¥440,000 ¥440,000 ¥440,000 ¥500,000 ¥395,000
1 ปี ¥803,000 ¥803,000 ¥803,000 ¥923,000 ¥720,000
(ราคา JPY เมษายน 2019 – มีนาคม 2020)
ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
คอร์สภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น คอร์สภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
4 สัปดาห์ ¥94,550 ¥94,550 ¥94,550 ¥106,800 ¥88,550
3 เดือน (1 เทอม) ¥201,500 ¥201,500 ¥201,500 ¥235,250 ¥186,500
6 เดือน ¥450,000 ¥450,000 ¥450,000 ¥451,500 ¥420,000
1 ปี ¥823,000 ¥823,000 ¥823,000 ¥763,000

 

(ราคา JPY เมษายน 2018 – มีนาคม 2019)  
หอพักนักเรียน ประเภท ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
ห้องเดี่ยว A ¥323,000 ¥323,000 ¥296,000 ¥204,000
B ¥296,000 ¥296,000 ¥260,000 ¥170,000
ห้องคู่ A ¥239,000 ¥239,000 ¥230,000 ¥153,000
B ¥236,000 ¥236,000 ¥218,000 ¥125,000
(ราคา JPY เมษายน 2019 – มีนาคม 2020)
หอพักนักเรียน ประเภท ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
ห้องเดี่ยว A ¥323,000 ¥323,000 ¥296,000 ¥450,000
B ¥296,000 ¥296,000
C ¥260,000
ห้องคู่ A ¥239,000 ¥239,000 ¥230,000 ¥318,000
B ¥218,000 ¥294,000
C ¥200,000
ห้อง 3 คน ¥215,000 ¥215,000 ¥252,000
ห้อง 4 คน ¥252,000

 

*สำหรับแคมปัส นางาโนะ หอพักนักเรียนสามารถเข้าพักได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น และนักเรียนจะต้องชำระเงินค่าเช่าเต็มจำนวนทั้ง 6 เดือน

 (ราคา JPY เมษายน 2018 – มีนาคม 2019) 
ประเภทที่พัก ประเภทห้องพัก ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว ¥130,800 ¥130,800 ¥119,600~ ¥81,600
ห้องคู่ ¥101,200 ¥101,200 ¥87,200~ ¥67,600
เกสเฮ้าส์ (โตเกียวเท่านั้น) ห้องเดี่ยว ¥130,800 ¥130,800
ห้องคู่ ¥101,200 ¥101,200
โฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว ¥165,100 ¥165,100 ¥165,100 ¥165,100
แมนชั่นรายสัปดาห์ ห้องเดี่ยว ¥200,200 ¥200,200
ห้องคู่ ¥143,500 ¥143,500
 (ราคา JPY เมษายน 2019 – มีนาคม 2020)
ประเภทที่พัก ประเภทห้องพัก ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว ¥130,800 ¥130,800 ¥119,600~ ¥101,200
ห้องคู่ ¥101,200 ¥101,200 ¥87,200~ ¥76,000
เกสเฮ้าส์ (โตเกียวเท่านั้น) ห้องเดี่ยว ¥130,800 ¥130,800
ห้องคู่ ¥101,200 ¥101,200
โฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว ¥165,100 ¥165,100 ¥165,100 ¥165,100
แมนชั่นรายสัปดาห์ ห้องเดี่ยว ¥205,600 ¥205,600
ห้องคู่ ¥143,500 ¥143,500

แคมปัสที่ทาคาดะโนะบาบะเป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรารับนักเรียนจากกว่า 90 ประเทศ และมีนักเรียนกว่า 50 ประเทศที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในแคมปัสเดียวกัน เนื่องจากที่นี่เป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดของ ISI นักเรียนสามารถหาคลาสเรียนที่เหมาะกับตนเองได้ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง แคมปัสที่ทาคาดะโนะบาบะมีคอร์สและคลาสเรียนหลากหลาย: 4 คอร์สและ 9 คลาสเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เช่นการสนทนาที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม การเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ และการหางานในญี่ปุ่น

แคมปัสตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง คุณสามารถเลือกประเภทที่พักได้ระหว่าง หอพักนักเรียน แมนชั่นรายสัปดาห์ และโฮมสเตย์

แคมปัสที่อิเคบุคุโระมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยญี่ปุ่นหรือหางานในญี่ปุ่น ตั้งแต่เปิดโรงเรียนในปี 2002 ที่นี่ได้ทำการผลิตบุคลากรคุณภาพที่กำลังประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆทั่วโลก นักเรียนสามารถเลือกคอร์สได้จาก 4 ตัวเลือกตามเป้าหมายการเรียนของตนเอง

แคมปัสตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง คุณสามารถเลือกประเภทที่พักได้ระหว่างบ้านพักนักเรียน แมนชั่นรายสัปดาห์ และโฮมสเตย์

ที่ ISI เกียวโต นักเรียนสามารถเลือกคอร์สได้จาก 2 ตัวเลือกตามระยะคอร์สที่ต้องการและเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่น การมาเรียนที่เกียวโตทำให้นักเรียนมีโอกาสมากมายที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีญี่ปุ่น เราใช้สภาพแวดล้อมนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆสำหรับคอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เช่นพิธีชงชา การทำสมาธิแบบ Zen และงานหัตถกรรม

นอกจากนี้ เรามีคอร์สภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ทักษะภาษาระดับสูงแก่ผู้ที่วางแผนเรียนต่อระดับสูงในญี่ปุ่น

แคมปัสตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง คุณสามารถเลือกประเภทที่พักได้ระหว่าง บ้านพักนักเรียน แมนชั่นรายสัปดาห์์ และโฮมสเตย์

ISI นางาโนะเปิดทำการในปี 1992 ณ เมืองอุเอะดะในฐานะสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยวิชาชีพแห่งนี้สามารถรองรับนักเรียนได้ทั้งหมด 565 คน และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของที่นี่เป็นการเรียนแบบโต้ตอบสองทาง โดยมีคอร์สการสื่อสารระหว่างประเทศ แผนการเรียน 4 ปี และคอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยในญี่ปุ่น

เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่แล้ว นางาโนะมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างถูก จึงทำให้นักเรียนสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าที่แคมปัสอื่น

top