[ราคาคอร์ส] เกียวโต

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2019 และ 2020(เมษายน 2019 – มีนาคม 2021)

ระยะเวลา 6 เดือน (20 สัปดาห์) 9 เดือน (30 สัปดาห์) 12 เดือน (40 สัปดาห์)
ค่าสมัครวีซ่า ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
ค่าแรกเข้า ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000
ค่าเทอม ¥340,000 ¥510,000 ¥680,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
รวม ¥450,000 ¥636,500 ¥823,000
・ ชำระค่าธรรมเนียม ณ ตอนสมัคร
・ ค่าธรรมเนียมนี้สำหรับผู้สมัครหลักสูตรระยะยาว (20 บทเรียนต่อสัปดาห์ นักเรียน 20 คนต่อชั้นเรียน)

 

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2019 และ 2020(เมษายน 2019 – มีนาคม 2021)

ระยะเวลา รายสัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
(1 เทอม)
20 สัปดาห์
(2 เทอม)
ค่าแรกเข้า ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
ค่าเทอม ¥17,000 ¥34,000 ¥68,000 ¥170,000 ¥340,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥16,500
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥825 ¥1,650 ¥3,300 ¥8,250 ¥16,500
รวม ¥58,900 ¥94,550 ¥201,500 ¥388,000
・ ผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนน้อยกว่า 3 เดือน (6 เดือนขึ้นอยู่กับสัญชาติ) หรือผู้ที่มีวีซ่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน
・ สามารถสมัครลงเรียนได้ระหว่างกลางภาคเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับเพื่อแยกชั้นและชั้นเรียนที่ว่าง
・ วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเรียนคือ 30 วันก่อนวันเปิดภาคเรียน (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนระหว่างกลางภาคเรียน)

 

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2019 และ 2020(เมษายน 2019 – มีนาคม 2021)

ระยะเวลา รายสัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
(1 เทอม)
ค่าแรกเข้า ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
ค่าเทอม ¥20,000 ¥40,000 ¥80,000 ¥200,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥8,500 ¥8,500 ¥8,500 ¥12,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥825 ¥1,650 ¥3,300 ¥8,250
รวม ¥65,150 ¥106,800 ¥235,250
* เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยรวม คอร์สนี้มีวิชาเลือกหลากหลายตั้งแต่ชั้นระดับต้น
* นักเรียนสามารถเลือกคลาสตามความต้องการและเป้าหมายของตนเอง เช่นการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือการเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT
* ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก (มากสุด 15 คน) ทำให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสได้พูดและมีส่วนร่วมมากชึ้นในคลาสเรียน
* นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษญี่ปุ่นสามารถสมัครเข้าเรียนในชั้นระดับต้นได้ทุกเดือน
* คอร์สระยะสั้นสุด 2 สัปดาห์
* คอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนระดับต้นจนถึงนักเรียนที่ผ่าน JLPT ระดับ N3 ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสามารถขยับขึ้นไปสู่ระดับ N3 ได้ในระยะเวลาประมาณ 9 เดือน

 

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2019 และ 2020(เมษายน 2019 – มีนาคม 2021)

คลาส เดี่ยว 2-5 คน 6-10 คน 11-15 คน
1-20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21-50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51 ขึ้นไป ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
・1 คลาส / 45 นาที
・ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
・ค่าอุปกรณ์การเรียนจะถูกคิดแยก
・คุณจะได้รับส่วนลด 10% ในกรณีที่สมัครคอร์สของ ISI เพิ่มอีกหนึ่งคอร์ส
・กรุณาติดต่อเราหากคุณมีวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการ

 

top