[ราคาคอร์ส] เกียวโต

สำหรับปีการศึกษา 2021 ・ 2022(เมษายน 2021 – มีนาคม 2023 / หน่วยเป็นเงินเยน)

ระยะเวลา 1 เทอม
(10 สัปดาห์)
2 เทอม
(20 สัปดาห์)
2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 7 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 9 สัปดาห์
Regular Price ¥201,500 ¥388,000 ¥58,900 ¥76,725 ¥94,550 ¥112,375 ¥130,200 ¥148,025 ¥165,850 ¥183,675
Special Discount -¥25,500 -¥68,000 0 0 -¥10,200 -¥12,750 -¥15,300 -¥17,850 -¥20,400 -¥22,950
รวมทั้งหมด ¥176,000 ¥320,000 ¥58,900 ¥76,725 ¥84,350 ¥99,625 ¥114,900 ¥130,175 ¥145,450 ¥160,725

※You can apply on a weekly basis from a minimum of 2 weeks.
※ Above is the total initial amount including tuition, teaching materials, and facility fees. (The amount after the Admission fee reduction)
※ The above special campaign will be applied during the period of enrollment from April 1, 2021 to March 31, 2023.

สำหรับปีการศึกษา 2021 ・ 2022(เมษายน 2021 – มีนาคม 2023 / หน่วยเป็นเงินเยน)
ระยะเวลา 6 เดือน (2 เทอม) 1 ปี (4 เทอม)
ค่าสมัครวีซ่า ¥22,000 ¥22,000
ค่าแรกเข้า ¥55,000 ¥55,000
ค่าเทอม ¥340,000 ¥680,000
ค่าเอกสารประกอบการเรียน ¥16,500 ¥33,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥16,500 ¥33,000
รวมทั้งหมด ¥450,000 ¥823,000
・ชำระค่าธรรมเนียม ณ ตอนสมัคร
สำหรับปีการศึกษา 2021 ・ 2022(เมษายน 2021 – มีนาคม 2023 / หน่วยเป็นเงินเยน)
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
(1 เทอม)
20 สัปดาห์
(2 เทอม)
ค่าแรกเข้า ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
ค่าเทอม ¥34,000 ¥68,000 ¥170,000 ¥340,000
ค่าเอกสาร ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥16,500
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥1,650 ¥3,300 ¥8,250 ¥16,500
Special Discount 0 -¥10,200 -¥25,500 -¥68,000
รวมทั้งหมด ¥58,900 ¥84,350 ¥176,000 ¥320,000
・ ผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนน้อยกว่า 3 เดือน (6 เดือนขึ้นอยู่กับสัญชาติ) หรือผู้ที่มีวีซ่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน
・ สามารถสมัครลงเรียนได้ระหว่างกลางภาคเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับเพื่อแยกชั้นและชั้นเรียนที่ว่าง
・ วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเรียนคือ 30 วันก่อนวันเปิดภาคเรียน (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนระหว่างกลางภาคเรียน)

สำหรับปีการศึกษา 2021 ・ 2022(เมษายน 2021 – มีนาคม 2023 / หน่วยเป็นเงินเยน)

คลาส เดี่ยว 2-5 คน 6-10 คน 11-15 คน
1-20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21-50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51 ขึ้นไป ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
・1 คลาส / 45 นาที
・ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
・ค่าอุปกรณ์การเรียนจะถูกคิดแยก
・กรุณาติดต่อเราหากคุณมีวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการ

 

top