การสมัคร

  • Home
  • การสมัคร

โปรดเลือกหลักสูตรที่ต้องการ

โครงการสนับสนุนการจ้างงานสำหรับแรงงานที่มีฝีมือ

โครงการสนับสนุนการจ้างงานสำหรับแรงงานที่มีฝีมือ

หากคุณต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจ้างงานแรงงานฝีมือเฉพาะที่โรงเรียนนางาโนะ กรณายื่นพร้อมกับใบสมัครสำหรับหลักสูตรระยะยาว

top