เรียนรู้ที่จะ “พูด”

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสนทนาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI เปิดโอกาสให้คุณพัฒนาทักษะการสนทนาผ่านบทบาท การโต้วาทีและจากงานภาคสนาม มาเรียนการสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยกันเถอะ

  • Home
  • เรียนรู้ที่จะ “พูด”

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเน้นเรียนทักษะการสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่น คุณสามารถเรียนรู้การสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติและได้พูดคุยอย่างราบรื่นมากขึ้นโดยใช้สถานการณ์และหัวข้อต่างๆในชีวิตประจำวัน หลักสูตรนี้จะช่วยนักเรียนได้รับทักษะการสนทนาที่ยืดหยุ่นในการพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ

มาเรียนการสนทนาที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI กันเถอะ!

POINT
1

หลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ISI พร้อมโอกาสมากมายสำหรับการพูดตั้งแต่ระดับเริ่มต้น

ด้วยการใช้สื่อการสอนดั้งเดิมของโรงเรียน ISI คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการสนทนาของคุณได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น

POINT
2

วิชาเลือกเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาผ่านหัวข้อและสถานการณ์ที่คุ้นเคย

ในระดับกลางขึ้นไปมีชั้นเรียนวิชาเลือกที่นักเรียนสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ

POINT
3

เร่งรัดระยะสั้น! พัฒนาทักษะการสนทนาของคุณด้วยหลักสูตรพิเศษตามฤดูกาล

หลักสูตรตามฤดูกาลที่เน้นการสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นจะช่วยให้คุณฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นที่คุณได้เรียนรู้มาและพัฒนาทักษะการสนทนาของคุณไปด้วย

POINT
4

ชั้นเรียนขนาดเล็กและหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าได้ง่าย

หลักสูตรดั้งเดิมระยะสั้นนี้เปิดสอนที่โรงเรียนเกียวโตเท่านั้น และนำวิธีการเเรียนและทัศนคติของ CAN DO ซึ่งระบุว่า "คุณทำได้ ~" ขนาดชั้นเรียนมีขนาดเล็ก (รองรับนักเรียนได้สูงสุด 15 คน) โดยเน้นการสนทนาดังนั้นนักเรียนมีโอกาสได้พูดคุยมากมาย

POINT
5

อาจารณ์ที่มีประสบการณ์พร้อมความรู้ด้านการสอนมากมาย

ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์จะให้บทเรียนที่แม่นยำและเข้าใจอย่างง่ายดาย การใช้สถานการณ์และหัวข้อต่างๆในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณได้รับทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ มาพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่นของคุณอย่างมีประสิทธิภาพในบรรยากาศที่สนุกสนานกันเถอะ

POINT
6

พัฒนาทักษะการสนทนาของคุณผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกับนักเรียนญี่ปุ่นจากโรงเรียนกลุ่ม ISI จัดขึ้นเป็นประจำ เป็นกิจกรรมยอดนิยมที่นักเรียนสามารถโต้ตอบกันได้อย่างอิสระในหลากหลายรูปแบบและเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้แสดงทักษะการสนทนา

top