หลักสูตรและโปรแกรมสำหรับคุณวุฒิและคะแนนสูง

  • Home
  • หลักสูตรและโปรแกรมสำหรับคุณวุฒิและคะแนนสูง

หากคุณสนใจในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI กรุณาทดลองเรียนฟรีก่อนได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างและสมัคร

โปรดเลือกหลักสูตรที่คุณต้องการสัมผัสด้านล่าง
แบบฟอร์มใบสมัครจะเปิดขึ้นมา กรุณากรอกฟอร์มและทำการยื่น

โปรดทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นดังต่อไปนี้
หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อคุณพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองเรียน

เชิญร่วมคลาสในวันและเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ:
※กรุณาลงสมัครอย่างน้อยสองวันก่อนวันที่ต้องการทดลองเรียน
※โปรดทราบว่าทางโรงเรียนไม่รับสมัครทางโทรศัพท์
※คุณสามารถทดลองเรียนได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหลักสูตร ใช้เวลาเรียนประมาณ 30 นาที

นอกเหนือจากการทดลองเรียนแล้วเรายังพาทัวร์โรงเรียนอีกด้วย
โปรดเลือกหลักสูตรที่คุณต้องการสัมผัสด้านล่าง

top