การหางาน

โรงเรียน ISI จะสนับสนุนการหางานของคุณในญี่ปุ่นด้วยความเชี่ยวชาญของเครือและความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับบริษัทต่างๆที่เปิดรับสมัครการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ

  • Home
  • การหางาน

ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI ครูประจำชั้นของคุณซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักคุณดีที่สุดจะได้รับผิดชอบการสนับสนุนในการหางานของคุณ ครูสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน ISI ทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมแนะแนวอาชีพดั้งเดิมของโรงเรียน ISI และมียังศูนย์อาชีพที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานใหญ่ไปอีกด้วย ทั้งสองกลุ่มนี้พร้อมที่จะช่วยให้ “ความฝันของคุณเป็นจริง”

หางานที่ญี่ปุ่น!

POINT
1

การเพิ่มพูนหลักสูตรและโปรแกรมที่เน้นการจ้างงาน

มีโปรแกรมและหลักสูตรที่ช่วยตอบสนองความต้องการการจ้างงานของนักเรียน เช่น โครงการสนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้มีทักษะเฉพาะที่โรงเรียนนางาโนะ หลักสูตรภาคค่ำและหลักสูตรอาชีพภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนฮาราจูกุ (กำหนดเปิดสอนเดือนเมษายน พ.ศ. 2022) และสอนบทเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อเน้นความต้องการเฉพาะ

POINT
2

วิชาเลือกเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการหางานผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ

ทางโรงเรียนเปิดสอนวิชาเลือก "การจ้างงาน" สำหรับนักเรียนระดับกลาง III ขึ้นไป นักเรียนสามารถเรียนรู้พื้นฐานของการหางานเช่นวิธีการเขียนประวัติส่วนตัวฝึกการสัมภาษณ์และพัฒนาทักษะการนำเสนอ

POINT
4

การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพที่มีความรู้สะสม

เราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมถึงวิธีจัดการตาราง การหางานของคุณวิธีการหางาน ข้อเสนองาน กิจกรรมหางาน หลักสูตรการหางานพิเศษ การบรรยายเกี่ยวกับการรับสมัครงาน การสัมมนาเรื่องสูทและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

POINT
5

ข้อมูลการจ้างงาน / งานมากมายและการทำงานร่วมกันขององค์กร

ข้อมูลการฝึกงานจากบริษัทต่างๆและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสามารถดูได้ตลอด 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์พอร์ทัลของโรงเรียน นอกจากนี้เรายังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทต่างๆที่รับสมัครนักศึกษาต่างชาติอย่างแน่นโดยให้ข้อมูลการจ้างงานที่ดีที่สุดแก่นักศึกษา

top