ขั้นตอนการสมัครเรียน

จาก 6 เดือนถึง 2 ปี (จำเป็นต้องมีวีซ่านักเรียน)

 • โดยปกติแล้ว ผู้ที่ต้องการเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนานกว่า 6 เดือนจำเป็นต้องมีวีซ่านักเรียน
 • นักเรียนจำเป็นต้องมี “Certificate of Eligibility” หรือใบรับรองสถานภาพการพำนักที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นในการขอรับวีซ่านักเรียน
 • ทางโรงเรียนจะสมัครขอใบรับรองสถานภาพการพำนักให้นักเรียน
 • การตรวจสอบเอกสารใช้เวลานานและการสมัครขอวีซ่านักเรียนใช้เวลาประมาณ 6 เดือน กรุณาติดต่อเราโดยเร็วที่สุด

ระยะสั้นกว่า 6 เดือน (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) (ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่านักเรียน)

 • คุณสามารถเรียนระยะสั้นที่โรงเรียนได้ (น้อยกว่า 6 เดือน) ด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว
 • วีซ่าประเภทชั่วคราวออกโดยสถานฑูตญี่ปุ่นหรือกงศุลและเงื่อนไขการขอรับขึ้นอยู่กับประเทศของผู้สมัคร ดังนั้นกรุณาตรวจสอบกับสถานฑูตญี่ปุ่นหรือกงศุลในประเทศของคุณ

  กรุณาอ้างอิง กระทรวงการต่างประเทศ: วีซ่า/พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

 • ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ คุณอาจสามารถยืดระยะเวลาของวีซ่าประเภทระยะสั้นได้ถึง 6 เดือน

ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึงระยะเวลาที่ต้องการ

 • คุณสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้หากคุณมีสถานะผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่นแล้ว (วีซ่า Working Holiday วีซ่าครอบครัว วีซ่าทำงาน อื่นๆ)
 • ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนสำหรับคอร์สระยะ 2 สัปดาห์ขึ้นไป
 • นอกจากคลาสเรียนกลุ่มแล้ว เรายังมีคลาสเรียนเดี่ยวด้วย กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • มีการเปิดรับนักเรียนที่มีวีซ่านักเรียน 4 ครั้งต่อปี: มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม (เมษายนและตุลาคมเท่านั้นสำหรับแคมปัสที่นางาโนะ)
 • หากคุณต้องสมัครขอรับวีซ่านักเรียน กรุณาติดต่อเราโดยเร็วที่สุดหลังทำการตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาสมัครแล้ว
ช่วงเปิดเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ช่วงเวลาปิดรับสมัครโดยประมาณ ต้นสิงหาคม (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนตุลาคม (ปีที่ผ่านมา) ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนเมษายน
การยื่นใบสมัครที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กลางเดือนกันยายน (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนพฤศจิกายน (ปีที่ผ่านมา) กลางเดือนมีนาคม ต้นเดือนมิถุนายน
การรับสถานะผู้พำนักและชำระค่าใช้จ่าย ต้นเดือนพฤศจิกายน (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนพฤษภาคม ปลายเดือนสิงหาคม
สมัครขอวีซ่าที่สถานฑูต/กงศุล ต้นเดือนธันวาคม (ปีที่ผ่านมา) ต้นเดือนมีนาคม ต้นเดือนมิถุนายน ต้นเดือนกันยายน

 

 • ปิดรับสมัครคือ 1 เดือนก่อนวันเริ่มหลักสูตร
 • สามารถเข้าเรียนกลางเทอมได้หากผ่านการทดสอบ
ช่วงเปิดเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนมีนาคม ต้นเดือนมิถุนายน ต้นเดือนกันยายน
 1. เราจะทำการปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนนักเรียนถึงขีดจำกัด ดังนั้นคุณจึงควรทำการสมัครโดยเร็วที่สุด
 2. นักเรียนที่ต้องใช้จดหมายจากโรงเรียนเพื่อทำการสมัครขอวีซ่าระยะสั้นหรือเพื่อหาที่พักควรทำการสมัครโดยเร็ว
 3. ขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดระดับ คุณอาจไม่สามารถเข้าเรียนได้หากชั้นเรียนในระดับของคุณเต็ม

คอร์สซัมเมอร์ของ ISI มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้นไปพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น คุณสามารถพัฒนาความสามารถของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการเข้าเรียนในคลาสที่เหมาะกับระดับของคุณและใช้สิ่งที่เรียนในการทำกิจกรรทางวัฒนธรรม มาสร้างความทรงจำดีๆกับเพื่อนจากทั่วโลกกันเถอะ โปรแกรมนี้ให้ประสบการณ์ใหม่ๆมากกว่าที่คุณคิด

นักเรียนที่ต้องการเข้าพักในที่พักของ ISI กรุณาทำการสมัครพร้อมกับการสมัครเรียน

โฮมสเตย์

เกสเฮ้าส์

แมนชั่นรายสัปดาห์

หอพักนักเรียน

 • มีบริการไปรับจากสนามบินถึงที่พัก หรือโรงเรียน
 • เนื่องจากบริการไปรับจากสนามบินมีค่าใช้จ่าย กรุณาส่งข้อมูลเที่ยวบินก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 • มีเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนมารอรับหน้าประตู

top