ขั้นตอนการสมัครเรียน – วีซ่าประเภทอื่น

ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทชั่วคราวสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 90 วันเพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง

 • หากประเทศของคุณมีข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศญี่ปุ่น คุณจะได้รับวีซ่าระยะสั้นที่สนามบินเมื่อคุณเดินทางเข้าญี่ปุ่น

  คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่า

 • ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ คุณอาจสามารถยืดระยะเวลาของวีซ่าประเภทระยะสั้นได้ถึง 6 เดือน
 • สำหรับบางประเทศ เราแนะนำให้คุณทำการสมัครขอวีซ่าระยะสั้นล่วงหน้าที่สถานฑูตญี่ปุ่นหรือกงศุลถึงแม้ว่าประเทศของคุณจะมีข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศญี่ปุ่น
 • สำหรับประเทศที่ไม่มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่ากับประเทศญี่ปุ่น นักเรียนอาจจำเป็นต้องใช้หนังสือเชิญและเอกสารอื่นๆจากโรงเรียนในการสมัครขอวีซ่าระยะสั้น
 • กรุณาติดต่อสถานฑูตญี่ปุ่นในประเทศของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอื่นนอกเหนือจากวีซ่าระยะสั้น (วีซ่า Work-Holiday วีซ่าครอบครัว วีซ่าคู่สมรส วีซ่าผู้พำนักถาวร และอื่นๆ) สามารถสมัครเรียนได้เช่นกัน
 • ผู้ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหรืออาศัยอยู่ในญี่ปุ่นสามารถเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับวันเริ่มคอร์สและการสมัครเรียนได้ที่แคมปัสที่ตนสนใจโดยตรง
 • อ่านรายระเอียดประเภทวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ด้านล่าง

  คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • ปิดรับสมัครคือ 1 เดือนก่อนวันเริ่มหลักสูตร
 • สามารถเข้าเรียนกลางเทอมได้หากผ่านการทดสอบ
ช่วงเปิดเทอม มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร ต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนมีนาคม ต้นเดือนมิถุนายน ต้นเดือนกันยายน
 1. เราจะทำการปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนนักเรียนถึงขีดจำกัด ดังนั้นคุณจึงควรทำการสมัครโดยเร็วที่สุด
 2. นักเรียนที่ต้องใช้จดหมายจากโรงเรียนเพื่อทำการสมัครขอวีซ่าระยะสั้นหรือเพื่อหาที่พักควรทำการสมัครโดยเร็ว
 3. ขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดระดับ คุณอาจไม่สามารถเข้าเรียนได้หากชั้นเรียนในระดับของคุณเต็ม
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเอกสารที่ต้องใช้ทุกฉบับให้กับ ISI (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มสมัครเรียน ที่นี่)
ขั้นตอนที่ 2 ทาง ISI จะส่งอีเมลล์ยืนยันและใบแจ้งชำระค่าสมัครไปให้แก่นักเรียน
ขั้นตอนที่ 3 หลักจากชำระค่าสมัครแล้ว ทาง ISI จะส่งจดหมายตอบรับการเข้าเรียนและหนังสือเชิญมาให้นักเรียน
ขั้นตอนที่ 4 สมัครวีซ่าชั่วคราวที่สถานฑูตหรือสถานกงศุลญี่ปุ่นท้องถิ่น* (ในกรณีที่ต้องใช้วีซ่า)
ขั้นตอนที่ 5 กรุณาทำแบบทดสอบภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภายภายในวันที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 6 จองตั๋วเครื่องบินและแจ้งทางโรงเรียนเกี่ยวกับวันที่จะเดินทางมาถึงญี่ปุ่น เวลา และหมายเลขเที่ยวบิน (e-ticket) ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง
ขั้นตอนที่ 7 เข้าเรียนในวันแรกของการเปิดเทอม
ขั้นตอนที่ 8 คลาสเริ่ม *คลาสช่วงเช้าหรือบ่ายขึ้นอยู่กับผลการสอบ placement test

top