คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัว

1. เลือกเรียนช่วงเวลาเรียนได้ตามใจชอบ

เป็นหลักสูตรการเรียนแบบตัวต่อตัวที่ปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียนเช่นตามเป้าหมายการเรียน ตามระดับความสามารถทางภาษา ตามตารางเวลาเรียนและอื่นๆเป็นต้น จากชั้นเรียนแบบส่วนตัวจนถึงชั้นเรียนเป็นกลุ่มสำหรับบริษัท ผู้เรียนสามารถมาเรียนได้ที่โรงเรียนหรือใช้บริการการส่งอาจารย์ไปสอนถึงที่

2. ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนและระดับความสามารถทางภาษา

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทางเราจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันก่อนเริ่มชั้นเรียนเช่นเรื่องการใช้แบบเรียน เวลาเรียนเป็นต้น

3. การช่วยเหลือแบบคลอบคลุม

ให้บริการช่วยเหลือแบบคลอบคลุมตั้งแต่การทบทวนบทเรียนภาษาญีปุ่นธรรมดาทั่วไปจนถึงภาษาญีปุ่นธุรกิจ

  • ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมควบคู่ไปกับหลักสูตรระยะสั้นทั่วไปอย่างตั้งใจในระยะเวลาอันสั้น
  • ต้องการสนุกกับการเรียนคนเดียวหรือกับกลุ่มเพื่อนครอบครัวด้วยจำนวนผู้เรียนน้อย
  • ต้องการเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่ตัวเองให้ความสนใจ
  • ต้องการเตรียมตัวสอบ EJU
  • เพิ่งได้เข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นแต่กังวลเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของตัวเอง
  • คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอและต้องการมุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถเพื่อกำจัดจุดอ่อน
  • เนื้อหาโครงสร้างการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน
  • ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนได้อย่างอิสระ เช่นหากมีหัวข้อที่ไม่เข้าใจต้องการคำอธิบายเพิ่มหรือต้องการฝึกการสนทนามากขึ้น
  • สำหรับภาษาญี่ปุ่นธุรกิจผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้มากกว่าโดยไม่ใช่แค่เรียนแต่ตำราเรียนเท่านั้น แต่ยังมีการฝึกสัมภาษณ์และฝึกการตอบรับโทรศัพท์อีกด้วย

※กรุณาบอกความต้องการ ณ ตอนสมัครเพื่อการจัดเตรียม และกรุณาติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

1 บทเรียน = 45 นาที
สื่อการสอนที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาของหลักสูตร ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บตามจริง

 (ราคา JPY เมษายน 2021 – มีนาคม 2023) 
คลาส เดี่ยว 2~5 คน 6~10 คน 11~15 คน
1~20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21~50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51~ ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
・1 คลาส / 45 นาที
・ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
・ค่าอุปกรณ์การเรียนจะถูกคิดแยก
・กรุณาติดต่อเราหากคุณมีวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการ

 

top