คอร์สส่วนตัว

 • คุณสามารถเลือกเนื้อหาที่จะเรียนตามเป้าหมายของคุณและเลือกวัน เวลา และจำนวนคลาสได้ตามสะดวก
 • เราจะพูดคุยกับผู้สมัครและเตรียมพร้อมด้านหนังสือเรียน ชั่วโมงเรียน และอื่นๆก่อนคลาสเริ่ม
 • เราให้การซัพพอร์ทในด้านต่างๆเช่นการติวภาษาญี่ปุ่นหรือการสอนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
 • คุณสามารถเรียนกับเพื่อนของคุณที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับเดียวกัน กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ต้องการเรียนในรูปแบบและสภาพแวดล้อมที่ตนเองต้องการ
 • ต้องการเรียนเดี่ยวหรือกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็ก
 • ต้องการเรียนและเน้นในสิ่งที่ตนเองสนใจ
 • ต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบหรือสถานการณ์อื่นๆ
 • ไม่สามารถเรียนด้วยตนเองได้หรือต้องการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนทางภาษา
 • รูปแบบคลาสเรียนจัดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน
 • คุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาของคลาสเรียนถ้ามีอะไรที่คุณไม่เข้าใจและอยากจะเรียนเพิ่มเติม
 • สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เราจะเน้นเนื้อหาที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการสัมภาษณ์งานและมารยาททางโทรศัพท์มากกว่าการใช้หนังสือเรียน

※เราจะจัดเตรียมคลาสเรียนตามความต้องการของคุณเมื่อคุณสมัครเรียน กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

1 คลาส = 45 นาที
อุปกรณ์การเรียนขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคอร์สและจะถูกคิดแยก

● เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหนึ่งคนต่อคลาสเรียน ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
● ในขณะเดียวกัน หากคุณเรียนกับ ISI ในหลักสูตรอื่นด้วย คุณจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 10%

top