การช่วยเหลือนักเรียน – การหางานในญี่ปุ่น

ในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ต้องการหางานในญี่ปุ่นหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI จัดการแนะแนวด้านการหางานและงานแนะนำบริษัทเป็นระยะๆที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็น “มืออาชีพและพลเมืองที่ดี” ในอนาคตได้ นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับบริษัทบางแห่งเพื่อให้โอกาสนักเรียนเข้าฝึกงานซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นตำแหน่งพนักงานประจำได้

【รายละเอียดการแนะแนว】

  1. เราให้ข้อมูลล่าสุดด้านการหางานแก่นักเรียน และติดประกาศใบรับสมัครงานเพื่อที่นักเรียนสามารถเช็คดูได้ตลอดเวลา
  2. เรามีการแนะแนวด้านการหางานเป็นระยะๆ ซึ่งเราจะทำการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและทัศนคติต่อการหางานในญี่ปุ่น
  3. ในกรณีของการแนะแนวรายบุคคล เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน และส่งข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและทักษะที่ได้รับในประเทศบ้านเกิดของนักเรียน รวมถึงแขนงอาชีพที่นักเรียนต้องการให้กับที่ปรึกษา
  4. นอกจากการวิเคราะห์และทำความเข้าใจตนเองแล้ว เรายังสอนนักเรียนเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจ วิธีเขียน entry sheet และเรซูเม่ และแนะแนวนักเรียนในด้านการสัมภาษณ์งานทั้งในและนอกห้องเรียน
  5. เรารวบรวมข้อมูลของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆและจัดงานแนะนำบริษัทที่โรงเรียน
  6. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นหรือนักเรียนฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่น
  7. การแนะแนวรายบุคคลจะมีขึ้นที่ศูนย์จัดหางานโดยผ่านระบบการจอง

 

งานแนะนำบริษัทจะมีขึ้นเป็นระยะๆที่ ISI

ที่ ISI อาจารย์ประจำชั้นร่วมกับศูนย์จัดหางานให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในระหว่างการหางานเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเป็น “มืออาชีพและพลเมืองที่ดี” ในอนาคตได้

ในงานแนะนำบริษัทที่จัดขึ้นที่โรงเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ว่าบริษัทญี่ปุ่นต้องการพนักงานแบบไหน วิธีทำแผนการหางานให้เป็นรูปธรรม  และวิธีเขียนใบสมัครงานให้น่าสนใจเพื่อที่จะได้การตอบรับเข้าทำงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานที่ญี่ปุ่นและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนานาชาติ ISI ยินดีที่จะให้คำแนะนำว่าทำอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้

อัตราการตอบรับเข้าทำงานสูงจากความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ

ปัจจุบัน “การสรรหาบุคลากรโดยตรง” มีมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าบริษัทกำลังเข้าถึงบุคลากรและผู้สมัครต่างชาติที่มีความชำนาณเฉพาะด้านโดยตรง

การตอบสนองต่อการสรรหาบุคคลากรที่แม่นยำของ ISI ทำให้เรามีอัตราความสำเร็จสูง ในบางกรณี การเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทยังทำให้ผู้สมัครจาก ISI ได้รับโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งที่มีสิทธิขึ้นเป็น “ผู้อำนวยการ” ในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ เราจะวางแผนอาชีพหลังจากนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าฝึกงานก่อนการบรรจุเป็นพนักงานประจำ มีการจัดการ “ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ” เป็นระยะๆเช่นงานแนะนำบริษัท เวิร์คช็อป การเยี่ยมชมบริษัท การเรียนรู้้ด้านอาชีพ และอื่นๆ เพื่อที่นักเรียนจะมีทางเลือกหลากหลาย ทางโรงเรียนจะให้คำแนะนำด้านการหางานในสาขาและสภาพแวดล้อมต่างๆแก่นักเรียนตามความสามรถและทักษะของแต่ละคน

ISI Group มีการขยายเครือข่ายพาร์ทเนอร์กับบริษัทในหลายอุตสาหกรรมเช่น ICT การให้คำปรึกษา การขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อนักเรียนและทางโรงเรียนเองด้วย

top