การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ – การช่วยเหลือด้านการหางาน

แต่ละคนมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของตัวเองที่จะทำงานในญี่ปุ่น เข่นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่แล้วและต้องการทำงานต่อที่ญี่ปุ่น ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานและต้องการทำงานที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ผู้ที่ต้องการทำงานด้านบริการ ผู้ที่สนใจในงานด้านการผลิตหรือประดิษฐ์ ทางISIมีประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมานานสำหรับการให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวการหางานโดยใช้แหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่หลากหลายเพื่อให้การสนับสนุนแก่นักเรียนอย่างเต็มที่

 1. จัดกิจกรรมการหางานต่างๆ
  นอกเหนือจากการแนะแนวด้านการหางานในโรงเรียนแล้ว ที่ปรึกษาด้านอาชีพยังแนะนำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการหางานภายนอกโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่สามารถพูดคุยกับทางบริษัทได้โดยตรง
 2. จัดงานแนะนำการสรรหาบุคลากร
  โดยการเชิญบริษัทมาที่โรงเรียนและจัดการบรรยายสรุปการรับสมัครตำแหน่งงาน นักเรียนสามารถรับฟังพูดคุยสอบถามอย่างละเอียดได้โดยตรงเกี่ยวกับรายละเอียดธุรกิจและลักษณะเฉพาะของบริษัท หลังจากจบการบรรยายสรุปบริษัทหลายแห่งจะดำเนินการสัมภาษณ์รับสมัครโดยตรง แต่ละปีจะมีนักเรียนจำนวนมากที่ได้รับการตอบรับเข้าบริษัทจากกิจกรรมนี้
 3. คำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ได้งานทำ
  รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาจาก ISI ว่าทำงานที่ญี่ปุ่นได้อย่างไรหางานได้อย่างไร และปัจจุบันทำงานอะไรอยู่
 4. เปิดคลาสพิเศษสำหรับเตรียมการหางาน
  คลาสพิเศษสำหรับเตรียมการหางาน เช่น “คลาสวิธีหางานในญี่ปุ่น” “ คลาสวิธีหาตำแหน่งงานที่เปิดรับ” “คลาสวิธีเขียนใบสมัครและเตรียมสัมภาษณ์” “คลาสการตอบรับโทรศัพท์และส่งอีเมล” “คลาสสอนมารยาทและเทคนิคในการสัมภาษณ์”เป็นต้น ซึ่งคลาสเหล่านี้อ้างอิงจากกำหนดการหางานและถูกเตรียมถูกจัดขึ้นนอกเวลาเรียนทีละคลาส สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละคลาสล่วงหน้า
 5. แนะนำข้อมูลโครงการฝึกงานและตำแหน่งงาน
  ประกาศติดข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการฝึกงานและตำแหน่งงานที่ทางบริษัทได้ส่งมาที่ ISI เพื่อให้นักเรียนผู้สนใจสามารถสมัครได้

top