เกี่ยวกับทุนการศึกษา

ISI มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าเรียนสม่ำเสมอ ความประพฤติในห้องเรียนดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น

นอกจากนี้ นักเรียนสามารถใช้หนังสือแนะนำจากทางโรงเรียนในการสมัครขอรับทุนการศึกษาจากองค์กรต่างๆ ทุกทุนการศึกษามีเกณฑ์การสมัคร ดังนั้นนักเรียนที่ต้องการขอรับทุนจึงควรตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ราคา JPY)  
เงื่อนไขการรับรางวัล จำนวน
Principal’s Award นักเรียนที่เรียนอยู่ที่ ISI นานกว่า 1 ปีด้วยวีซ่านักเรียนและมีผลการเรียนดีและเข้าเรียนสม่ำเสมอ 50,000 เยน
รางวัลเข้าเรียนดีเด่น นักเรียนที่เรียนอยู่ที่ ISI นานกว่า 1 ปีด้วยวีซ่านักเรียนและไม่เคยขาดเรียนหรือเข้าเรียนสาย 30,000 เยน

*มีการมอบรางวัล 2 ครั้งต่อปี (เมษายน และตุลาคม)

(จำนวน JPY)  

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่วางแผนเรียนต่อระดับสูง
ช่วงเปิดรับสมัคร เมษายน
ช่วงมอบทุน 1 ปีเริ่มจากเดือนเมษายนเป็นต้นไป
จำนวนเงิน 30,000 เยนต่อเดือน
จำนวนนักเรียน 15~20 ราย
เงื่อนไข มีวีซ่านักเรียนและเข้าเรียนมากกว่า 90% ของปีพร้อมผลการเรียนดี

 

(จำนวน JPY)  

Kyoritsu International Foundation

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติจากประเทศในแถบเอเซียที่กำหนดที่มาเรียนด้วยทุนของตนเอง
ช่วงเปิดรับสมัคร พฤษจิกายน – ธันวาคม
ช่วงมอบทุน 1 ปีเริ่มจากเดือนเมษายนเป็นต้นไป
จำนวนเงิน 60,000 เยนต่อเดือน
จำนวนนักเรียน 0-1 คน
เงื่อนไข ・ผู้ที่มีวีซ่านักเรียน มาจากประเทศในแถบเอเซียที่กำหนดโดย MOFA
・ไม่มีการขาดเรียนและมีผลการเรียนดีเด่น

 

(จำนวน JPY)  

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่วางแผนเรียนต่อระดับสูง
ช่วงเปิดรับสมัคร เมษายน
ช่วงมอบทุน 6 เดือน – 1 ปีเริ่มจากเดือนเมษายนเป็นต้นไป
เงินต่อเดือน 48,000 เยนต่อเดือน *เงื่อนไขของแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข นักเรียนที่มีคะแนน EJU ดีเด่น
ผลการเรียนดีและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอที่ ISI
รับมอบหลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

 

top