เกี่ยวกับหลักสูตร

  • Home
  • เกี่ยวกับหลักสูตร

เลือกคลาสที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณ

คุณต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยญี่ปุ่น สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือพัฒนาทักษะการพูด คุณต้องการทำงานที่ญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น หรืออีกหลายเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ ISI คุณสามารถเลือกคลาสที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณ

top