หลักสูตรระยะสั้น

1. ระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับการสมัครเข้าเรียนคือสองอาทิตย์ขึ้นไป

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าอื่นนอกเหนือจากวีซ่านักเรียนโดยสามารถเข้าเรียนได้โดยอย่างต่ำจากสองสัปดาห์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งปีด้วยวีซ่าWorking Holidayหรือวีซ่าคู่สมรสชาวญี่ปุ่นก็สามารถลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นนี้ได้ด้วยเช่นกัน เนื้อหาของหลักสูตรระยะสั้นทั่วไปกับหลักสูตรระยะยาวมีเนื้อหาการเรียนการสอนเหมือนกัน ซึ่งมีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง

2. รับการสมัครเรียน 4 ครั้งต่อปี

ทุกโรงเรียนในเครือ ISI จะเปิดหลักสูตรระยะสั้นทั่วไป นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามภูมิภาคหรือแคมปัสที่ต้องการ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สามารถสมัครลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ในวันเปิดภาคการศึกษาเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคมหรือมกราคม หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว นักเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้ตลอดเวลาแม้จะเป็นช่วงกลางภาคเรียน โดยจะมีการสอบวัดระดับล่วงหน้าเพื่อจัดชั้นเรียนที่เหมาะกับระดับความสามารถทางภาษา

สนใจสมัครหลักสูตรระยะสั้นที่สาขาทาคาดะโนะบาบะ หรือ สาขาอีเคบูกุโระ กรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มสอบถาม Inquiry Form

ในการเรียนการสอนจะมีการแบ่งระดับออกเป็นแปดระดับ แต่ละระดับมีวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ระดับมาตรฐาน JLPT ระดับมาตรฐาน CEFR จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
ระดับต้น N5 A1 แต่ละชั้นเรียน เรียน10สัปดาห์ 200ชั่วโมง
N4 A2
ระดับกลาง N3 B1
N2
B2
ระดับสูง N2/N1
N1
C1

นักเรียนระดับกลางⅡขั้นไปสามารถเลือกลงเรียนวิชาเลือกได้2ครั้งต่อสัปดาห์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้อง ※สำหรับวิชาเลือกจะมีการสำรวจจากแบบสอบถามในตอนต้นของแต่ละภาคเรียน โปรดทราบ บางวิชาเลือกอาจไม่มีการเปิดเนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน ※ ไม่รวมคลาสเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำที่แคมปัสทาคาดะโนะบาบะ

วิชาเลือกและแคมปัสที่เปิดสอน รายละเอียดวิชา เงื่อนไขการสมัคร
ศึกษาต่อระดับปริญาโท เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าเช่นสอนการเขียนแผนการวิจัยและการเขียนเรียงความขนาดสั้น ที่จำเป็นสำหรับการสอบ
(เงื่อนไขการสมัคร) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตนจึงจะมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโท
เตรียมสอบ EJU เตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการและเตรียมสอบ EJU(การสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ)
(เงื่อนไขการสมัคร) จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากหลักสูตรการเรียน 12 ปีในประเทศของตน
เตรียมสอบ JLPT เตรีมความพร้อมโดยมุ่งเน้นไปที่ข้อสอบที่มักจะออกสอบและข้อสอบเก่า ก่อนการสอบจริงมีการจัดการจำลองการสอบ
(เงื่อนไขการสมัคร) สำหรับผู้ที่ต้องการสอบผ่านระดับ N1 และ N2 (สำหรับการสอบวัดระดับ N3 จะดำเนินการโดยทางโรงเรียน)
ฝึกสนทนา มุ่งพัฒนาทักษะการสนทนาผ่านการสวมบทบาท การอภิปรายโต้ตอบและการปฏิบัติภาคสนาม
(เงื่อนไขการสมัคร) ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสนทนาของตนเอง
เตรียมหางาน เตรียมความพร้อมสำหรับการหางานผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เช่นวิธีเขียนเรซูเม่ ฝึกการสัมภาษณ์และฝึกทักษะการนำเสนอ มีทัศนศึกษาเยี่ยมชมบริษัท และการแนะนำบริษัท สำหรับนักเรียน ISI เท่านั้น
(เงื่อนไขการสมัคร) ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การขอวีซ่าทำงานเช่นสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศของตน
  • เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของโรงเรียน
  • มีเรียนสองคาบต่อวัน หนึ่งคาบเท่ากับ 90 นาที
  • ชั้นเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ขึ้นอยู่กับตอนเลือกเวลาสมัครเข้าเรียน
  • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นคือ 20 คน

【ช่วงเช้า】

  • คาบที่ 1 : 8: 50 – 10: 20
  • คาบที่ 2 : 10: 30 – 12: 00

【ช่วงบ่าย】

  • คาบที่ 1: 13: 00 – 14: 30
  • คาบที่ 2 : 14: 40 – 16: 10

ISI ดำเนินการสอบประเมินเพื่อแยกชั้นเรียนผ่านทางออนไลน์ก่อนการเข้าเรียน ซึ่งสามารถเข้ารับการทดสอบได้จากเครื่องพีซีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน นักเรียนสามารถตรวจสอบชั้นเรียนของตัวเองได้ทันทีหลังจากมาถึงญี่ปุ่นและเริ่มต้นชีวิตนักเรียนได้ นอกจากนี้เรายังจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเส้นทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้นนักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นที่เหมาะกับระดับภาษาญี่ปุ่นและเป้าหมายของตัวเองได้ หากรู้สึกว่าชั้นเรียนนั้นไม่ตรงกับระดับภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง มีช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนชั้นเรียนได้ กรุณาปรึกษาอาจารย์ที่โรงเรียน

สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนตลอดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1: เมษายน – มิถุนายน, ภาคเรียนที่ 2: กรกฎาคม – กันยายน, ภาคเรียนที่ 3: ตุลาคม – ธันวาคม, ภาคเรียนที่ 4: มกราคม – มีนาคม) มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินผล ส่วนนักเรียนที่เข้าเรียนไม่เต็มหนึ่งภาคเรียนจะไม่มีสิทธิ์ ผลการสอบจะออกในภาคเรียนถัดไป ดังนั้นหากนักเรียนไม่ได้วางแผนที่จะลงเรียนในภาคเรียนถัดไป กรุณาปรึกษากับอาจารย์ประจำชั้นของตัวเองเกี่ยวกับวิธีรับผลการสอบ

  1. คะแนนมาจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบเรียน การสอบย่อย การบ้านและผลการสอบปลายภาคปลายของแต่ละภาคการศึกษา
  2. ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับสำหรับแต่ละภาคการศึกษา: A + (90-100 คะแนน), A (80-89 คะแนน), B (70-79 คะแนน), C (60-69 คะแนน), D (59 คะแนนหรือน้อยกว่า)

ใบรับรองการศึกษาจะออกให้สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนมากกว่า80%ขึ้นไป

top