การช่วยเหลือนักเรียน – เข้าเรียนต่อระดับสูงในญี่ปุ่น

ที่ ISI อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการแนะแนวนักเรียนด้านทางเลือกอาชีพหรือวิชาการ เราใช้ประสบการณ์และข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราสั่งสมมายาวนานให้เป็นประโยชน์ เพื่อที่นักเรียนจะสามารถทำความฝันในการเข้ามหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำให้เป็นจริงและก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งในญี่ปุ่น

ความสำเร็จที่ผ่านมา [PDF]

[ รายละเอียด ]

1. การแนะแนวสำหรับนักเรียนใหม่: อธิบายเกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวสอบเอนทรานซ์และกระบวนการต่างๆสำหรับการผ่านเข้าไปเรียนในสถาบันที่ต้องการ
2. การแนะแนวรายบุคคลระหว่างอาจารย์และนักเรียนจะมีขึ้น 4 ครั้งต่อปี และจะมีขึ้นเรื่อยๆจนกว่านักเรียนจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อ
3. เราใช้ข้อมูลจากการปรึกษา (ข้อมูลรายบุคคล) ผลสอบ คะแนน EJU จุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน และอื่นๆในการแนะแนวด้านการศึกษาต่อ เพื่อที่นักเรียนจะสามารถผ่านการสอบเอ็นทรานซ์ของสถาบันที่ต้องการได้
4. เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสอบเข้า เนื้อหาและวันสอบเอ็นทรานซ์ รายละเอียดค่าเทอม และอื่นๆของแต่ละสถาบันที่นักเรียนสามารถเช็คดูได้ทุกเวลา
5. มีการติดประกาศข่าวสารเกี่ยวกับงาน open campus ของสถาบันต่างๆที่นักเรียนสามารถดูได้ทุกเมื่อ
6. เราสอนนักเรียนถึงวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละสถาบันและวิธีอ่านแนวทางการสอบเข้าของแต่ละที่
7. เราวางแผน จัดเตรียม และพานักเรียนไปงานศึกษาต่อระดับสูงสำหรับนักเรียนต่างชาติ
8. เราพานักเรียนไปเยี่ยมชมสถาบันต่างๆ
9. เราจัดงาน information session ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆที่โรงเรียน
10. เราช่วยนักเรียนหาสถาบันหรือแล็บวิจัยที่เหมาะสม
11. เรายังช่วยนักเรียนเขียนใบสมัคร แผนการวิจัย แผนการเรียน และเตรียมพร้อมการสัมภาษณ์อีกด้วยหากจำเป็น
12. นอกจากนี้ เราช่วยนักเรียนในกระบวนการหลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อแล้วเรียนเขียนใบสมัคร แผนการวิจัย แผนการเรียน และเตรียมพร้อมการสัมภาษณ์อีกด้วยหากจำเป็น

ทุกๆปีเราเชิญอาจารย์แนะแนวจากมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยมาพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน
นอกจากนี้ วิทยาลัยวิชาชีพต่างๆมีการจัดคลาสทดลองเรียนที่โรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถลองเรียนก่อนทำการสมัคร

สถาบันที่เคยเข้าร่วม (มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย)

Tohoku University, Waseda University, Meiji University, Rikkyo University, Chuo University, Hosei University, Senshu University, Toyo University, Meiji Gakuin University, Teikyo University, Tokyo Denki University, Tokai University, Asia University, J. F. Oberlin University, Showa Women’s University, Yokohama College of Art & Design, Musashino University, Ashikaga Institute of Technology, Daito Bunka University, Reitaku University และอื่นๆ

สถาบันที่เคยเข้าร่วม (วิทยาลัย)

Tokyo Business and Language College, Nagano Language College, Tokyo Designers Gakuin College, Tokyo Kogakuin College,Tokyo TamaChori Seika College, Tokyo Koka College, ESP Musical Academy, Toho Gakuen College, Japan Electronics College, Tokyo Design College และอื่นๆ ทุกๆปีจะมีสถาบันเข้าร่วม 10-20 แห่ง

ISI มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยบางแห่งในการรับนักเรียนเข้าเรียนโดยผ่านการแนะนำ
นักเรียนที่มีผลการเรียน อัตราการเข้าเรียน และการวางตัวในห้องเรียนที่ดีสามารถใช้ระบบแนะนำนักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครเข้าเรียนรวมไปถึงการรับส่วนลดค่าเทอมด้วย

 • Teikyo University
 • Daiichi Institute of Technology
 • Chukyo Gakuin University
 • Keisen University
 • Kyoei University
 • Japan University of Economics
 • Tsukuba Gakuen University
 • Aichi Sangyo University
 • Aichi Bunkyo University
 • Nagoya University of Economics
 • Gifu University of Economics
 • Nakanihon Automotive College
 • Kobe University of Welfare
 • Tokyo Eiyo Shokuryo College
 • Tokyo Eiyo Shokuryo College
 • Tokyo Technical College
 • Tokyo Kouka Jidosha College
 • Tokyo Koka College
 • Nihon Riko-Jyoho Institute of Science and Engineering
 • Nihon Computer College
 • Nihon Kogakuin College
 • Nihon Kogakuin Hachioji College
 • Nihon Koagkuin Hokkaido College
 • Hospitality Tourism College
 • Tokyo Bridal College
 • Trydent College, Kamei College
 • Juniori Gakuen
 • Nihon Riko Jouhou College
 • Koyama Gakuen Tokyo Technical College
 • Tokyo Kouka Jidosha College
 • Tokyo Koka College
 • Shunrin College of Foreign Language
 • Hiko Mizuno College of Jewelry
 • Fukuda Gakuen Osaka College of Technology

top