คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คุณสามารถหาคำตอบของคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่

แต่ละภาคการศึกษาปิดรับสมัครเรียนวันไหน

<การสมัครขอวีซ่านักเรียน>

 • เราเปิดรับนักเรียน 4 ครั้งต่อปี (มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม)
  *เมษายนและตุลาคมเท่านั้นสำหรับนางาโนะ
 • แต่ละเทอมมีกำหนดเวลาสำหรับหารสมัครวีซ่านักเรียน กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า
 • ด้านล่างคือวันเปิดเรียนและวันปิดรับสมัคร (เราขะปิดรับสมัครเมื่อถึงจำนวนผู้สมัครถึงจำนวนจำกัด)
  วันเปิดเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
  วันปิดรับสมัครโดยประมาณ ต้นเดือนสิงหาคม (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนตุลา (ปีที่ผ่านมา) ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนเมษายน
  การยื่นใบสมัครที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กลางเดือนกันยายน (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนพฤศจิกายน (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนมีนาคม ต้นเดือนมิถุนายน
  ทางโรงเรียนทราบผลการสมัครและส่ง COE ให้นักเรียนหลังการจ่ายค่าเรียน ต้นเดือนพฤศจิกายน (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนพฤษภาคม ปลายเดือนสิงหาคม
  สมัครขอวีซ่าที่สถานฑูต/กงศุล ต้นเดือนธันวาคม (ปีที่ผ่านมา) ต้นเดือนมีนาคม ต้นเดือนมิถุนายน ต้นเดือนกันยายน

 

<การสมัครเข้าเรียนสำหรับวีซ่าอื่นที่นอกเหนือจากวีซ่านักเรียน>

 • กรณีที่ผู้สมัครถือวีซ่าอื่นที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน สามารถสมัครลงเรียนได้ระหว่างกลางภาคเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับเพื่อแยกชั้นและชั้นเรียนที่ว่าง
 • วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเรียนคือ 30 วันก่อนวันเปิดภาคเรียน (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนระหว่างกลางภาคเรียน)

จำนวนนักเรียนต่อชั้นมีกี่คน

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียนคือ 20 คน สำหรับคลาสสัมผัสที่แคมปัสเกียวโตจำกัดที่ 15 คน ในกรณีที่ระดับทักษะทางภาษาของชั้นเรียนนั้นมีปัญหา อาจมีปรับจำนวนนักเรียนให้น้อยกว่า 20 คน ต่อชั้นเรียนได้ โดยจะรีบทำการปรับก่อนล่วงหน้า

ชั่วโมงเรียนเป็นอย่างไร

 • ชั่วโมงเรียนจะอยู่ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดระดับของนักเรียน นักเรียนไม่สามารถเลือกเวลาเรียนได้
 • โดยปกติแล้ว ระดับต้นและกลางจะเรียนช่วงบ่ายและรัดับสูงจะเรียนช่วงเช้า (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ด้านล่างเป็นตารางเรียนของแต่ละโรงเรียน
โรงเรียน ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ความยาว
ทาคาดะโนะบาบะ 8:50~12:00 13:00~16:10 90 นาที x 2 คลาส
อิเคบุคุโระ 8:50~12:00 13:00~16:10 90 นาที x 2 คลาส
ฮาราจูกุ 8:50~12:00 13:00~16:10 90 นาที x 2 คลาส
โตเกียว 8:50~12:00 13:00~16:10 90 นาที x 2 คลาส
นางาโนะ 8:50~12:00 13:00~16:10 90 นาที x 2 คลาส

 

ผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสามารถเข้าเรียนได้ไหม

 • ผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสามารถเข้าเรียนได้ แต่การรู้อักษรฮิรางานะเป็นอย่างน้อยจะทำให้เรียนง่ายขึ้น
 • เราแนะนำให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเข้าเรียนตอนต้นเทอมของแต่ละเทอม

สามารถเข้าเรียนกลางเทอมได้หรือไม่

 • แคมปัสที่โตเกียวและนางาโนะเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนช่วงกลางเทอมหากนักเรียนมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและสามารถอ่านเขียนฮิรางานะคาตะคานะได้โดยไม่มีปัญหา
 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าเรียนในคอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่เกียวโต กรุณาสอบถาม
 • นักเรียนต้องผ่านการสอบเข้าหากต้องการเข้าเรียนกลางเทอม

สามารถเรียนวิชาเลือกได้เมื่อใด

 • โดยปกติ วิชาเลือกมีสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปเท่านั้น
 • นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกด้วยตนเอง แต่ละโรงเรียนมีวิชาเลือกแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรระวังเมื่อทำการเลือกแคมปัส

อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือไม่ในการสอน

 • เราใช้วิธีการสอนแบบ direct method ซึ่งอาจารย์จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นในการสอน อาจารย์จะมีการใช้รูปภาพและสื่อการสอน ต่างๆ ดังนั้นคุณจะสามารถเข้าใจอาจารย์ได้โดยไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นนักเรียนระดับต้น
 • คุณจะเริ่มคิดเป็นภาษาญี่ปุ่นเมื่อคุณชินกับวิธีการสอนนี้ ดังนั้นคุณจะเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น คุณสามารถมองได้ว่านี่เป็นการท้าทายอย่างหนึ่ง

ผู้ที่ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายจะได้เรียนร่วมกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีหรือไม่

 • เนื่องจากเราจัดคลาสเรียนตามระดับความสามารถ ซึ่งไม่เกี่ยวกับอายุ ระยะคอร์ส หรือประเภทวีซ่า คุณจะได้เรียนในคลาสที่เหมาะกับระดับของคุณ

สามารถยืดระยะคอร์สได้หรือไม่หลังคอร์สเริ่ม

 • คุณสามารถทำได้ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการยืดระยะวีซ่าหากคุณเข้าเรียนด้วยวีซ่านักเรียน

ระหว่างเรียนมีการบ้านหรือการสอบหรือไม่

เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้จำสิ่งที่เรียนในชั้นเรียนได้จีงมีการบ้านเกือบทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการสอบจากบทเรียน2-3บทจากหนังสือเรียน และยังมีการสอบคันจิเป็นประจำ ในตอนปลายภาคเรียนนนักเรียนจะได้เข้าใจระดับความสามารถของตัวเองจากการสอบปลายภาคในด้านการสนทนาการฟังการอ่านและการเขียน

จะได้รับประกาศณียบัตรเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นหรือไม่

นักเรียนที่เรียนจบตามหลักสูตร 1ปีมากกว่านั้นด้วยวีซ่านักเรียนและจบการศึกษาในเดือนมีนาคม นักเรียนจะได้รับใบประกาศนิยบัตรหรือใบยืนยันการจบหลักสูตรโดยพิจารณาจากอัตราการเข้าเรียนและผลการเรียนที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนในหลักสูตรระยะสั้นและอัตราการเข้าเรียนเป็นไปตามเกณฑ์นักเรียนก็จะได้รับใบรับรองการศึกษาเช่นกัน

โรงเรียนมี Wi-Fi หรือไม่

 • ทุกแคมปัสมี Wi-Fi
 • นอกจากนี้ทุกแคมปัสยังมีคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสามารถใช้ได้ช่วงพักหรือหลังเลิกเรียน

สามารถทำการพักอาศัยได้กี่เดือน

 • ระยะสั้นสุดคือ 2 อาทิตย์ หรือ 1 เดือนสำหรับที่พักบางประเภท เราแนะนำให้จองสำหรับการพักระยะไม่เกิน 3 เดือนต่อครั้ง
 • กรุณาปรึษาเจ้าหน้าที่บ้านพักหากต้องการยืดระยะเวลาการพัก คุณสามารถต่อสัญญาโดยตรงผ่านพวกเขา
 • คุณจะไม่ได้รับเงินคืนในกรณีที่ย้ายออกก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในที่พักได้หรือไม่

 • คุณสามารถใช้อินเตอร์เน็ตที่หอพักนักเรียน และเกสเฮ้าส์ได้ผ่านสาย LAN หรือ Wi-Fi
 • ในกรณีโฮมสเตย์ บางที่อาจไม่มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตและบางที่อาจมีอินเตอร์เน็ตเฉพาะในห้องนั่งเล่นเท่านั้น

ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้าง

 • ที่พักทุกประเภทมีเตียง เครื่องนอน และโต๊ะ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก

หอพักนักเรียน / โฮมสเตย์ / เกสเฮ้าส์ / แมนชั่นรายสัปดาห์ อยู่ห่างจากโรงเรียนแค่ไหน

 • หอพักนักเรียนที่นางาโนะอยู่ในระยะที่เดินได้จึงสะดวกมาก
 • แคมปัสทาคาดะโนะบาบะ แคมปัสอิเคบุคุโระ แคมปัสเกียวโต ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองจากที่พักสามารถเดินทางได้ด้วยการเดินหรือรถไฟ การเดินทางในเมืองนั้นเวลาการเดินรถไฟมีความแม่นยำมาก เพราะว่าระบบการขนส่งของญี่ปุ่นนั้นได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี ดังนั้นจะรู้สึกถึงความสะดวกสบายถ้ารู้จักวิธีการใช้ให้เป็นประโยชน์ (เวลาเดินทางโดยประมาณ: 30-60 นาที)”
 • โฮมสเตย์ส่วนใหญ่อยู่ห่างจากโรงเรียน 50 นาทีถึง 1 ชั่วโมง กรุณาไปยังหน้าของที่พักสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักแต่ละประเภท

เกสเฮ้าส์เป็นที่พักประเภทไหน

 • โตเกียวมีแชร์เฮ้าส์ที่ตกแต่งพร้อมอยู่หลายที่ เกสเฮ้าส์เป็นหนึ่งในนั้น
 • ความแตกต่างระหว่างเกสเฮ้าส์และแชร์เฮ้าส์คือเกสเฮ้าส์มีห้องพัก 50-100 ห้องและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้อาศัยเป็นชาวญี่ปุ่นในช่วงอายุ 20 ปี
 • ห้องพักเป็นห้องเดี่ยวแต่มีการแชร์ห้องครัว ห้องน้ำ และห้องซักผ้า รวมถึงห้องทานข้าวและห้องนั่งเล่น นักเรียนต้องเตรียมอาหารด้วยตนเอง

โรงเรียนสามารถจัดหาโฮมสเตย์ที่เหทาะกับผู้ทานมังสวิรัติ / มีภูมิแพ้สัตว์เลี้ยง / ไม่สูบบุหรี่ ได้หรือไม่

 • นักเรียนสามารถระบุสิ่งที่ไม่ชอบหรือข้อมูลภูมิแพ้และอื่นๆลงในใบสมัครได้ เราจะพยายามจัดหาครอบครัวให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน

ครอบครัวสามารถเข้าพักกับนักเรียนที่ Student House / โฮมสเตย์ / เกสเฮ้าส์ / แมนชั่นรายสัปดาห์ได้หรือไม่

 • ตามนโยบายของแต่ละที่พัก เราไม่สามารถอนุญาติให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากนักเรียนเข้าพักได้
 • นักเรียนต้องทำการจองที่พักประเภทอื่นเช่นโรงแรม สำหรับให้ครอบครัวเข้าพัก

สามารถติดต่อครอบครัวโฮมสเตย์ก่อนมาถึงญี่ปุ่นได้หรือไม่

 • เราจะส่งข้อมูลของครอบครัวโฮมสเตย์รวมถึงอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ให้นักเรียน 2 สัปดาห์ก่อนนักเรียนมาถึงญี่ปุ่น คุณสามารถติดต่อพวกเขาก่อนมาถึงได้
 • บางครั้งครอบครัวโฮมสเตย์อาจใช้เวลานานในการตอบอีเมล์ของคุณ

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่

 • ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าสาธารณูปโภคประมาณ 70,000-170,000 เยนในโตเกียว และ 55,000-130,000 เยนในเกียวโตและนางาโนะ
(ราคา JPY) 
โตเกียว เกียวโต / นางาโนะ
อาหาร ¥25,000 ~ ¥50,000 ¥20,000 ~ ¥40,000
ค่าเดินทาง ¥ 5,000 ~ ¥30,000 ¥ 2,000 ~ ¥10,000
ค่าโทรศัพท์ ¥ 4,000 ~ ¥10,000 ¥ 4,000 ~ ¥10,000
 • ด้านล่างคือค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของการทานอาหารข้างนอก
 (ราคา JPY)
ประเภทอาหาร ราคา
ชุดแฮมเบอร์เกอร์ (มันฝรั่งทอดและเครื่องดื่ม)) ประมาณ ¥500 ~ ¥800
Big Mac combo จาก McDonald ¥690
ข้าวหน้าเนื้อ (กิวด้ง) ขนาดปกติ ประมาณ ¥320 ~ ¥400
ลาเต้ขนาด Tall จาก Starbucks ¥418

 

ซื้อโทรศัพท์มือถืออย่างไรในญี่ปุ่น

 • นักเรียนที่มีวีซ่านักเรียนสามารถซื้อมือถือได้หากมีบัตรประจำตัวผู้พำนักและบัญชีธนาคารญี่ปุ่น
 • ผู้ที่มาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวสามารถซื้อมือถือแบบ prepaid ได้เท่านั้น กรุณาไปยังลิงค์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญามือถือ นอกจากนี้ คุณสามารถเช่ามือถือที่สนามบินได้หากจะอยู่ในญี่ปุ่นระยะสั้น

นำเงินมาญี่ปุ่นอย่างไร

 • ธนาคารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่เปิดบัญชีให้ชาวต่างชาติที่ยังอาศัยอยู่ญี่ปุ่นไม่ถึง 6 เดือน
 • วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเปิดบัญชีกับธนาคารต่างชาติที่มีสาขาในญี่ปุ่น (Citibank และอื่นๆ) และถอนเงินออกผ่านสาขาในญี่ปุ่นของธนาคารนั้น
 • นักเรียนชาวจีนส่วนใหญ่ใช้บัตร “YIN LIAN” ที่สามารถถอนเงินจากตู้ ATM ของญี่ปุ่นได้
 • นักเรียนควรนำบัตรเครดิตมาเผื่อจำเป็นต้องใช้ ATM ในญี่ปุ่นที่มีสัญลักษณ์ “Plus” “Citurs” หรือ “Visa” สามารถใช้ถอนเงินจากบัตรเครดิตต่างประเทศได้

ภูมิอากาศของญี่ปุ่นเป็นอย่างไร

 • ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะที่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ เรามีสี่ฤดูและภูมิอากาศแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเมืองแต่ละเมือง กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลภูมิอากาศของโตเกียว กิฟุ และนางาโนะWunderground.com | The Weather Company [ภาษาอังกฤษ]

ระบบรถไฟและรถบัสสาธารณะในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร

 • โตเกียวและเกียวโตมีรถไฟ รถบัส และรถไฟใต้ดินให้บริการอย่างครอบคลุม คนส่วนใหญ่ใช้บัตรโดยสารประเภทพาสและบัตร IC ที่สามารถเติมเงินได้
 • ในนางาโนะมีการใช้รถบัสชุมชนหรือจักรยานในการเดินทางเป็นหลัก
 • รถไฟและรถบัสทั่วประเทศหลายระบบใช้บัตร IC ประเภทเติมเงิน นักเรียนจึงควรมีบัตรนี้ติดตัวไว้ คุณสามารถซื้อบัตร IC โดยจ่ายค่ามัดจำ 500 เยนซึ่งคุณจะได้คืนเมื่อทำการคืนบัตร

การประกันสุขภาพในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร

 • ตามกฏหมาย ผู้ที่จะอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนานกว่า 3 เดือนต้องทำประกันสุขภาพของรัฐบาล
 • หากมีประกันสุขภาพ นักเรียนจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลยามป่วยหรือบาดเจ็บเพียง 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • นักเรียนควรทำประกันสุขภาพทันทีหลังมาถึงญี่ปุ่นที่สำนักงานเขตที่นักเรียนอาศัยอยู่ ค่าประกันขึ้นอยู่กับเขตและรายได้ของนักเรียน
 • นักเรียนที่มาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้ นักเรียนจุงควรนำประกันนักท่องเที่ยวมาเผื่อยามป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

สามารถทำงานพิเศษได้หรือไม่

 • ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานพิเศษได้มากสุด 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หลังได้รับอนุญาติทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวีซ่า
 • แต่มีข้อจำกัดประเภทงานที่นักเรียนสามารถทำได้ นักเรียนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานพิเศษได้

การสมัครวีซ่าใช้เวลาเท่าไหร่

 • ขั้นตอนการสมัครวีซ่าใช้เวลาประมาณ 6 เดือน กรุณาติดต่อเราโดยเร็ว
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์ด้านล่าง

สมัครอย่างไร

 • เอกสารสมัครเรียนของผู้ที่ต้องใช้วีซ่าแตกต่างจากเอกสารของผู้ที่ไม่ต้องใช้วีซ่า
 • สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครวีซ่านักเรียน
 • ผู้ที่จะมาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่า Working Holiday กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์และคลิก “ส่ง” ที่ด้านล่าง

ชำระค่าเรียนอย่างไร

 • ทางโรงเรียนจะส่งใบชำระค่าใช้จ่ายให้นักเรียนหลังยืนยันการสมัคร กรุณาทำการชำระผ่านธนาคาร
 • นักเรียนที่จะทำการชำระจากต่างประเทศต้องชำระค่าโอนระหว่างประเทศประมาณ 4,500-6,500 เยน

ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาหรือส่วนลดค่าเทอมหรือไม่

 • เรามีระบบมอบรางวัลให้แก่นักเรียนดีเด่นและทุนการศึกษาจากองค์กรภายนอก คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถทราบระดับชั้นทันทีเมื่อยื่นใบสมัครหรือไม่

 • สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เราจะทำการสอบวัดระดับก่อนคลาสเริ่มเพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนและเตรียมพร้อมด้านการจัดชั้นเรียน
 • เนื่องจากนี่เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ นักเรียนจะต้องทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันแรกของคอร์สอีกครั้งเพื่อเป็นการประเมินอย่างละเอียดสำหรับการกำหนดชั้นเรียน
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะประเมินความสามรถของคุณและกำหนดชั้นเรียนที่เหมาะสมให้กับคุณ

ควรจองเที่ยวบินเมื่อไหร่

 • กรุณาจองเที่ยวบินให้มาถึงญี่ปุ่นหนึ่งวันก่อนวันปฐมนิเทศ
 • หลังจากทำการจองเที่ยวบิน กรุณาส่งสำเนาของ e-ticket ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
 • หากคุณต้องการใช้บริการไปรับที่สนามบิน กรุณาส่งข้อมูลเที่ยวบินและ e-ticket ให้เราล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนคุณมาถึงญี่ปุ่น

ควรเอาเงินไปญี่ปุ่นเท่าไหร่

 • คุณสามารถถอนเงินจากตู้ ATM ได้แม้ว่าคุณมาถึงญี่ปุ่นในช่วงเสาร์อาทิตย์ คุณต้องการประมาณ 100,000 เยนซึ่งจะเพียงพอสำหรับค่าเดินทางจากสนามบินและค่าครองชีพเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนไปหรือไม่

เรามีคลาสสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน แต่การเรียนอักษรฮิรางานะและคาตาคะนะล่วงหน้าเป็นความคิดที่ดี นั่นจะทำให้คุณปรับตัวง่ายขึ้น ฮิรางานะและคาตะคานะเป็นตัวอักษรของญี่ปุ่น เราแนะนำให้คุณเรียนอักษรฮิรางานะและคาตะคานะก่อนมาญี่ปุ่นเพราะมันจะช่วยคุณได้มาก

top