ขั้นตอนการสมัครเรียน – วีซ่านักเรียน

  • วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าที่ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น และวิทยาลัยวิชาชีพ ผู้ถือวีซ่าจะมีสถานะการพำนักอาศัยเป็น “นักเรียน”
  • วีซ่านักเรียนมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกวีซ่า ทั้งนี้อายุวีซ่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเรียนต่อของคุณ
  • คุณสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนและยืดเวลาการพำนักได้ ขึ้นอยู่กับระยะคอร์สเรียนของคุณ
  • ระยะคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนมีถึง 2 ปี
  • คุณสามารถทำงานพิเศษได้มากสุด 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หากคุณได้รับอนุญาติให้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวีซ่า แต่ถึงอย่างนั้น มีข้อกำหนดเกี่ยวกับชนิดของงานที่นักเรียนไม่สามารถทำได้
  • หากคุณต้องการสมัครขอรับวีซ่านักเรียน คุณต้องยื่นเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผ่านเรา
  • การตรวจสอบเอกสารใช้เวลานานและการสมัครขอวีซ่านักเรียนใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
  • กรุณาติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอน
ช่วงเปิดเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม
ช่วงปิดรับสมัครโดยประมาณ ต้นเดือนสิงหาคม (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนตุลาคม (ปีที่ผ่านมา) ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนเมษายน
การยื่นใบสมัครที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กลางเดือนกันยายน (ปีทีผ่านมา) ปลายเดือนพฤศจิกายน (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนมีนาคม ปลายเดือนพฤษภาคม
การรับสถานะผู้พำนักและชำระค่าใช้จ่าย ปลายเดือนพฤศจิกายน (ปีที่ผ่านมา) ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนพฤษภาคม ปลายเดือนสิงหาคม
สมัครขอวีซ่าที่สถานฑูต/กงศุล ต้นเดือนธันวาคม (ปีที่ผ่านมา) ต้นเดือนมีนาคม ต้นเดือนมิถุนายน ต้นเดือนกันยายน
ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อทางโรงเรียนเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน » (ดาว์นโหลดคู่มือนักเรียนและอื่นๆ ที่นี่ )
ขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นในการสมัครเรียนไปที่ Education Center ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI นักเรียนจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสมัครและการชำระค่าสมัครวีซ่าในภายหลังผ่านทางธนาคารหรือ Flywire
» ข้อมูลการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว หากผู้สมัครมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทาง ISI จะสมัคร Certificate of Eligibility (COE) ให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นในนามของผู้สมัคร
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือนครึ่ง ทาง ISI จะได้รับผล COE จากกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น
ขั้นตอนที่ 5 หลักจากออกเอกสาร COE แล้วทาง ISI จะส่งใบแจ้งชำระค่าศึกษาไปให้ผู้สมัคร การชำระเงินผ่านธนาคารหรือ Flywire จะต้องเป็นไปตามวันที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 6 หลังจากที่ทางโรงเรียนทำการยืนยันการชำระเงินแล้ว ทางเราจะส่งเอกสาร COE ฉบับจริง และจดหมายตอบรับการเข้าเรียนพร้อมทั้งคู่มือการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นไปให้กับผู้สมัคร
ขั้นตอนที่ 7 โปรดทำแบบทดสอบออนไลน์ก่อนวันหมดเขต※อย่าลืมทำการทดสอบนี้ หากคุณไม่ทำการสอบคุณจะถูกจัดให้อยู่ในระดับเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 8 หลังจากที่ผู้สมัครได้รับเอกสาร COE แล้ว กรุณาทำการสมัครวีซ่านักเรียนที่สถานฑูตหรือสถานกงศุลท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 9 ทำการจองตั๋วเครื่องบินและส่งข้อมูลตั๋ว (e-ticket) มาที่ ISI อย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันเดินทางมาถึง หากนักเรียนพักกับที่พักที่ทาง ISI กรุณาเดินทางมาถึงในวันที่กำหนดเข้าหอพัก
ขั้นตอนที่ 10 มาโรงเรียนในวันแรกของการเปิดเทอม
ขั้นตอนที่ 11 คลาสเริ่ม *คลาสช่วงเช้าหรือบ่ายขึ้นอยู่กับผลการสอบ placement test

top