การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

 • Home
 • การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

ISI มุ่งเน้นให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของนักเรียน โดยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนได้จัดตั้ง ISI Career Center ขึ้นและมีที่ปรึกษาด้านอาชีพประจำอยู่แต่ละแคมปัส อาจารย์ประจำชั้นและที่ปรึกษาด้านอาชีพจะคอยให้การสนับสนุนแก่นักเรียนตั้งแต่นักเรียนเร่ิมเข้าเรียนในโรงเรียนจนกว่าจะจบการศึกษา

 1. คู่มือวางแผนเส้นทางอาชีพที่ทาง ISI ได้จัดทำและแจกหลังจากเข้าโรงเรียน
  สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนในหลักสูตรระยะยาวจะได้รับการแจกคู่มือวางแผนเส้นทางอาชีพที่จัดทำโดย ISI (สมุดโน็ตเส้นทางอาชีพ ISI) ซึ่งได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านอาชีพไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในคู่มือนี้ในระยะเวลาสองปีนับจากเข้าเรียนจะมีปฏิทินและข้อมูลที่รวบรวมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ เช่น “กำหนดการสอบ” “อธิบายเกี่ยวกับการสอบของญี่ปุ่น” “วิธีการเขียนใบสมัครสอบ” “วิธีการเตรียมสอบ” ส่วนสำหรับผู้ที่ต้องหางานจะมี “กำหนดการเกี่ยวกับกิจกรรมหางาน” “วิเคราะห์อาชีพในวงการอุตสาหกรรมและบริษัท” “เตรียมเอกสารการสมัครงาน” “เตรียมสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน” “มารยาทพื้นฐาน” เป็นต้น
 2. แนะแนวด้านอาชีพ
  ทันทีหลังจากที่เข้าเรียน ทางเราจะให้คำแนะนำในหลายภาษาเกี่ยวกับกำหนดการที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับเส้นทางอาชีพจนถึงก่อนสำเร็จการศึกษา
 3. การปรึษาส่วนตัวกับอาจารย์ประจำชั้นและที่ปรึกษาด้านอาชีพ
  นอกเหนือจากการให้คำปรึกษาตามปกติแล้ว นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการปรึกษาสามารถติดเข้ารับการให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา หากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ กรุณาปรึกษาทางเราได้ตลอดเวลา (ใช้ระบบการจอง)

การช่วยเหลือด้านการศึกษาต่อ

เมื่อไม่นานมานี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเข้าสถาบันการศึกษาเนื่องจากมีความเข้มงวดกับจำนวนนักศึกษาที่ต้องการรับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายแก่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ ทางแคมปัสแต่ละแห่งจึงให้ความสำคัญต่อการแนะแนวเส้นทางอาชีพ จัดกิจกรรมหลากหลายเกี่ยวการศึกษาต่อ จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยลัยระดับปริญาตรี ปริญาโทและวิทยาลัยวิชาชีพทั่วทั้งประเทศ และมีการบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ จัดหลักสูตรเรียนพิเศษเพื่อช่วยเหลือต่อการเตรียมตัวสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

top