การช่วยเหลือนักเรียน

  • Home
  • การช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนจะทำแบบสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายของนักเรียนหลังจากเข้าเรียน 3 เดือน และจะมีการสอบถามรายบุคคลเป็นระยะๆเพื่อจะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับทางเลือกของนักเรียนแต่ละคน

top