โครงการสนับสนุนการจ้างงานสำหรับแรงงานที่มีฝีมือ

นี่เป็นโปรแกรมพิเศษที่จำกัดเฉพาะวิทยาเขตนากาโนะ (เริ่มในเดือนตุลาคม 2020) โปรแกรมนี้ให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดสำหรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่นและยังให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมตั้งแต่การเรียนภาษาญี่ปุ่นไปจนถึงการผ่านการทดสอบการประเมินทักษะที่ระบุและการหางาน。(ระยะเวลาการลงทะเบียน: เมษายน / ตุลาคม)

"วีซ่าแรงงานฝีมือ แบบที่ 1" คืออะไร?

  1. สถานะการพำนักใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2019 ได้แก่ “วีซ่าแรงงานที่มีทักษะระบุแบบที่ 1” และ “วีซ่าแรงงานที่มีทักษะระบุแบบที่ 2”
  2. ในการได้รับสถานะการพำนักสำหรับวีซ่าแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ นักเรียนจะต้องผ่านการประเมินทักษะเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมและการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(JLPT N4 หรือสูงกว่า)
  3. ผู้ถือวีซ่าแรงงานทีมีทักษะเฉพาะทาง แบบที่ 1 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้สูงสุด 5 ปีและยังสามารถได้รับค่าตอบแทนและผลประะโยชน์ตามมาตรฐานเดียวกับชาวญี่ปุ่น
    ※มีอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ (• อุตสาหกรรมการบิการอาหาร •การจัดการทำคววามสะอาดอาคาร •การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ )

เฉพาะวิทยาเขตนางาโนะเท่านั้น! 6 แบบของโครงการสนับสนุนการจ้างงานของแรงงานที่มีฝีมือที่ระบุ

แบบที่ ①คลาสแบบเร่งรัด

ในเดือนมีนาคมและกันยายน คลาสแบบเร่งรัด จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบการประเมินทักษะที่ระบุในช่วงห้าวันของช่วงวันหยุดยาวของโรงเรียน ชั้นเรียนนี้มุ่งหวังให้คุณสอบผ่านและครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสอบที่ผ่านมา

แบบที่ ② การเรียนแบบ e-learning

คุณสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบการประเมินทักษะที่ระบุโดยใช้อุปกรณ์ได้เท่าที่คุณต้องการ ซึ่งจะช่วยให้คุณฝึกทำข้อสอบและข้อสอบภาคปฏิบัติได้เช่นกัน
※อย่างไรก็ตามหากคุณเลือกแบบ e-Learning นั้นจะไม่รวมกับคลาสเร่งรัด

แบบที่ ③คำแนะนำในการจ้างงาน

เดือนละครั้งเรามีคำแนะนำฟรีให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อจุดประสงค์ในการเสริมสร้างการจ้างงานโดยรวม เช่นมารยาททางธุรกิจในญี่ปุ่น วิธีการเขียนประวัติย่อคำแนะนำในการสัมภาษณ์และ การสนับสนุนใบสมัครสำหรับการทดสอบการประเมินทักษะที่ระบุ

แบบที่ ④การฝึกงาน

โปรแกรมนี้ให้โอกาสในการฝึกงานที่บริษัทญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดฤดูร้อนและฤดูหนาว โอกาสนี้จะถูกนำเสนอในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่นโรงแรมการท่องเที่ยวร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ภูมิภาคโคชิโนะสึและคันโต

แบบที่ ⑤การสนับสนุนการจ้างงาน

ด้วยอัตราบรรลุการหางาน 98% Nagano Campus Career Center จะช่วยเหลือคุณจนกว่าคุณจะได้งานผ่านการให้คำปรึกษาด้านอาชีพรายบุคคล แม้หลังจากได้งานแล้วคุณยังคงได้รับการสนับสนุนต่างๆจากองค์กรและมีโอกาสขอคำแนะนำหากคุณประสบปัญหาในการทำงานหรือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

แบบที่ ⑥การสนับสนุนการขอวีซ่า

โปรแกรมนี้ยังสนับสนุนขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในการเปลี่ยนสถานะวีซ่าจากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ เช่นการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครและคำแนะนำในการกรอกเอกสารการสมัครจนกว่าจะเสร็จสิ้นการขอวีซ่า

*ผู้ที่ถือผลสอบ JLPT N4 สามารถข้ามหลักสูตรเร่งรัดได้!

60,000 JPY

รวมถึงคุณสมบัติ①ถึง⑥
①หลักสูตรเร่งรัด
② E-learning
③คำแนะนำการจ้างงาน
④การฝึกงาน
⑤ระบบสนับสนุนการจ้างงาน
⑥การสนับสนุนวีซ่า

30,000 JPY

ผู้ถือ JLPT N4 ขึ้นไปสามารถเข้าเรียนจาก e-learning ได้
รวมถึงคุณสมบัติ②ถึง⑥
② E-learning
③คำแนะนำการจ้างงาน
④การฝึกงาน
⑤ระบบสนับสนุนการจ้างงาน
⑥การสนับสนุนวีซ่า

* ค่าโปรแกรมจะถูกเรียกเก็บแยกกันหลังจากที่ลงทะเบียน

การลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2020 (1,5 ปี)
ลงทะเบียนตุลาคม เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
กรกฎาคมหน้า การสอบ JLPT N4
สิงหาคม การฝึกงานภาคฤดูร้อน
กันยายน หลักสูตรเร่งรัดสำหรับการทดสอบประเมินทักษะเฉพาะ
ตุลาคม การแนะนำการจ้างงาน
แบบทดสอบประเมินทักษะที่ระบุ
ธันวาคม JLPT Exmaination (Trial 2)
การฝึกงานภาคฤดูหนาว
มีนาคม สำเร็จการศึกษา / เริ่มต้นการทำงาน
การลงทะเบียน เมษายน 2021 (2 ปี)
การลงทะเบียน เมษายน เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
ธันวาคม การสอบ JLPT N4
เดือนมีนาคมปีหน้า หลักสูตรเร่งรัดสำหรับการทดสอบประเมินทักษะเฉพาะ
เมษายน การแนะแนวการจ้างงาน / การสนับสนุนการจ้างงาน
แบบทดสอบประเมินทักษะที่ระบุ
กรกฎาคม การสอบ JLPT (Trial 2)
สิงหาคม การฝึกงานภาคฤดูร้อน
ธันวาคม การสอบ JLPT (Trial 3)
ฝึกงานภาคฤดูหนาว
เดือนมีนาคมปีหน้า สำเร็จการศึกษา / เริ่มต้นการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1 การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเดือนธันวาคม  จำเป็นต้องมี
JLPT N4 ขึ้นไป นักเรียนที่ประสบความสำเร็จถึงจะได้รับการแนะนำงาน
ขั้นตอนที่ 2 แนะนำงาน / ปรึกษา
ที่ปรึกษาด้านอาชีพจะดำเนินการให้คำปรึกษาด้านอาชีพและเราจะแบ่งปันเป้าหมายกับคุณ
ขั้นตอนที่ 3 โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณมีกลยุทธ์และการเตรียมการสำหรับการระบุการประเมินผลการทดสอบทักษะ
ขั้นตอนที่ 4 แบบทดสอบประเมินทักษะที่ระบุ (กลางเดือนกุมภาพันธ์) ※จำเป็น
ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ (ประกาศผลในช่วงกลางเดือนมีนาคม) สามารถยื่นขอวีซ่าแรงงานทักษะพิเศษประเภท 1 ได้ เราจะช่วยเหลือคุณจนกว่าคุณจะได้รับวีซ่า
※คุณอาจต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของคุณชั่วคราวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครและสถานการณ์
ขั้นตอนที่ 5 เริ่มทำงาน
①แบบทดสอบประเมินทักษะที่ระบุ ② JLPT N4 ขึ้นไป
ในการเริ่มทำงานคุณจะต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 แบบ

*หากคุณไม่สามารถผ่านทั้งแบบทดสอบการประเมินทักษะที่ระบุและ JLPT N4 คุณจะได้รับคำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางและอาชีพในอนาคตของคุณ
*นักเรียนจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
*วันที่เริ่มต้นสำหรับการสนับสนุนการจ้างงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

*ข้อกำหนดและขั้นตอนการขอวีซ่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
*โครงการสนับสนุนการจ้างงานแรงงานทักษะพิเศษที่ระบุนี้ไม่รับประกันว่าจะได้รับวีซ่าแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
*นักเรียนไม่สามารถรับวีซ่าแรงงานที่มีทักษะเฉพาะได้เสมอไปเนื่องจากข้อตกลงรวมถึงข้อตกลงทวิภาคีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลในประเทศของคุณ

นายจ้าง
59บริษัท
※บันทึก 2020 (ปีการศึกษา 2019 ของญี่ปุ่น)

อัตราตำแหน่งงาน
98%
※อัตราการประสบความสำเร็จของทุกผู้สมัครงาน บันทึกของปี 2020 (ปีการศึกษา 2019 ของญี่ปุ่น)

โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น Inn (Ryokan) การท่องเที่ยว Hosoya Industry Co. , Ltd. Asakusa Hotel / KPG HOTEL & RESORT [FUFU KAWAGUCHIKO] / PRINCE HOTELS, INC. etc. 16 บริษัท
บริการทรัพยากรมนุษย์ International Management Support Cooperative / Japan Human Support Cooperative / KJ International ฯลฯ 13 บริษัท
ยอดค้าปลีก Suzuki Nagano / PH PARIS JAPON / Atelier de Fromage ฯลฯ 9 บริษัท
การผลิต / โลจิสติกส์ Flex Japan,Inc. / Shin-Etsu Seimitsu Co., Ltd. / AIR WATER MACH INC. ฯลฯ 8 บริษัท
ธุรกิจร้านอาหาร FOOD GALLERY Co. , Ltd. / Shiosai Foods / Mack’s Foods Japan ฯลฯ 4 บริษัท
ธุรกิจทำความสะอาดอาคาร Kyouritsu echo, Inc.
อื่น ๆ 8 บริษัท ใน 6 อุตสาหกรรม

วิทยาลัยธุรกิจและภาษานากาโนะ
3-5-18 ชูโอะ อุเอดะ เมืองนากาโนะ

นากาโนะวิทยาเขตตั้งอยู่ในอุเอดะที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1998 เกิดขึ้นเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียวเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที อุเอดะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นดังนั้นเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อย่างโตเกียวและโอซาก้าแล้วราคาถูกกว่าและทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ที่นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียน มีสกีรีสอร์ตอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 1 ชั่วโมง นักเรียนจำนวนมากจึงมีโอกาสเล่นสกีและเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาว

  • เรามีบ้านพักนักเรียนอยู่ในระยะที่สามารถเดินไปยังวิทยาเขตนากาโนะได้เพื่อให้นักเรียนสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการสนับสนุนการจ้างงานของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
  • แต่ละห้องมีเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีห้องอ่านหนังสือในพื้นที่ส่วนกลาง คุณสามารถมีชีวิตนักเรียนที่สะดวกสบาย
  • ผู้จัดการบ้านยังอยู่ในที่พักของโรงเรียนและกล้องรักษาความปลอดภัยจะพร้อมใช้งานเสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย มีนักเรียนจำนวนมากจากทั่วโลกที่คุณสามารถมีโอกาสได้สัมผัสกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศนี้

top