[ราคาคอร์ส] นางาโนะ

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2019 และ 2020(เมษายน 2019 – มีนาคม 2021)

ระยะเวลา 6 เดือน (20 สัปดาห์) 9 เดือน (30 สัปดาห์) 12 เดือน (40 สัปดาห์)
ค่าสมัครวีซ่า ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
ค่าแรกเข้า ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000
ค่าเทอม ¥310,000 ¥465,000 ¥620,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
รวม ¥420,000 ¥591,500 ¥763,000
・ ชำระค่าธรรมเนียม ณ ตอนสมัคร
・ ค่าธรรมเนียมนี้สำหรับผู้สมัครหลักสูตรระยะยาว (20 บทเรียนต่อสัปดาห์ นักเรียน 20 คนต่อชั้นเรียน)

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2019 และ 2020(เมษายน 2019 – มีนาคม 2021)

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
(1 เทอม)
12 สัปดาห์ 14 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 18 สัปดาห์ 20 สัปดาห์
(2 เทอม)
ค่าแรกเข้า ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
ค่าเทอม ¥31,000 ¥62,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 ¥186,000 ¥217,000 ¥248,000 ¥279,000 ¥310,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500
ค่าอำนวยความสะดวก ¥1,650 ¥3,300 ¥4,950 ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900 ¥11,550 ¥13,200 ¥14,850 ¥16,500
รวม ¥55,900 ¥88,550 ¥121,200 ¥153,850 ¥186,500 ¥227,400 ¥260,050 ¥292,700 ¥325,350 ¥358,000
・ ผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนน้อยกว่า 3 เดือน (6 เดือนขึ้นอยู่กับสัญชาติ) หรือผู้ที่มีวีซ่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน
・ สามารถสมัครลงเรียนได้ระหว่างกลางภาคเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับเพื่อแยกชั้นและชั้นเรียนที่ว่าง
・ วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเรียนคือ 30 วันก่อนวันเปิดภาคเรียน (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนระหว่างกลางภาคเรียน)

 

หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2019 และ 2020(เมษายน 2019 – มีนาคม 2021)

คลาส เดี่ยว 2-5 คน 6-10 คน 11-15 คน
1-20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21-50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51 ขึ้นไป ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
・1 คลาส / 45 นาที
・ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
・ค่าอุปกรณ์การเรียนจะถูกคิดแยก
・คุณจะได้รับส่วนลด 10% ในกรณีที่สมัครคอร์สของ ISI เพิ่มอีกหนึ่งคอร์ส
・กรุณาติดต่อเราหากคุณมีวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการ

 

top