[ราคาที่พัก] นางาโนะ

ห้องพัก ประเภท* ค่าแรกเข้า ค่าส่วนกลาง ค่าดูแลรักษาความสะอาด ค่าเช่ารายเดือน รวม 1 เทอม (6 เดือน)
ห้องเดี่ยว A ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥65,000 ¥450,000
ห้องคู่ A ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥43,000 ¥318,000
B ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥39,000 ¥294,000
ห้อง 3 คน A ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥32,000 ¥252,000
ห้อง 4 คน B ¥30,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥32,000 ¥252,000
มีราคาพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักระยะยาวที่หอพักนักเรียน (6 เดือน) ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว
หอพักนักเรียนสามารถเข้าพักได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น และ จำเป็นต้องชำระค่าเช่าทั้ง 6 เดือนเต็มจำนวน
*ประเภท A: Konyamachi International House Main Building
*ประเภท B: Konyamachi International House Annex (เฉพาะผู้ชาย)
ที่พัก ห้องพัก ค่าแรกเข้า ค่าเช่าต่อวัน/คืน รวม 2 อาทิตย์ รวม 4 สัปดาห์ (1 เดือน) รวม 1 เทอม (90 วัน)
หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว ¥20,000 ¥2,900/day ¥60,600 ¥101,200 ¥281,000
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,000/day ¥48,000 ¥76,000 ¥200,000
รายการนี้รวมราคาของที่พักแต่ละประเภท นักเรียนต้องทำการจองสำหรับการพักระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน 13 คืน) ขึ้นไปสำหรับที่พักทุกประเภท การคำนวณราคาสำหรับ 4 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลา 28 วัน 27 คืน ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว
(ราคา JPY)  
ปลายทาง ราคาต่อเที่ยว วิธีเดินทาง รายละเอียด
โรงเรียน
หอพักนักเรียน
โฮมสเตย์
18,000 JPY แชร์แท็กซี่ ราคาที่ระบุไว้นั้นรวมค่าขนกระเป๋าเดินทางจำนวน 1 ใบแล้ว หากมีกระเป๋าเดินทางมากกว่า 1 ใบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมราคา1,000 JPY ต่อกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ
กรุณาส่งข้อมูล E-ticket หรือรายละเอียดเที่ยวบินมาให้ทางโรงเรียน 8 วันทำการก่อนวันออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ของเราจะไปรอรับที่ประตูขาเข้า (arrivial gate) มีเวลาให้บริการตั้งแต่ 5:00 – 15:00 นาฬิกา กรุณาติดต่อทางโรงเรียนสำหรับช่วงเวลานอกเหนือจากเวลาดังกล่าว

top