[สัมภาษณ์] Pastor De Arevalo Jose Ramon

Pastor De Arevalo Jose Ramon

ผู้จบการศึกษาจาก ISI ทาคาดะโนะบาบะ
Fabrica Co., Ltd.

ปัจจุบัน José ทำงานอยู่ที่ Fabrica Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Lacoste เขากำลังทำงานด้วยความมุมานะที่ร้านสาขาฮิบิยะ
เขาตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะพนักงานขาย และแต่งตัวด้วยสินค้าของ Lacoste ตามภาพลักษณ์นำแฟชั่นของแบรนด์

top