INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยม 1 Bandung

30.Mar.2018

การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยม 1 Bandung

ในวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ นักเรียนมัธยมปลายปีที่ 2 และ 3 จากโรงเรียน1 Bandung  จากประเทศอินโดเนเซีย จำนวน 45 คน ได้เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น ด้วยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยผ่านการเดินทางเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์ใช้ชีวิต ในหัวข้อ CULTURE MISSION สถานฑูตอินโดเนเซียได้เชิญนักเรียนกลุ่มนี้มายังโรงเรียนสอนภาษา ISI สาขาอิเคะบุคุโระของเรา ในช่วงระหว่างที่นักเรียนกลุ่มนี้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ทางเราได้พานักเรียนกลุ่มนี้ชมบริเวณโดยรอบของโรงเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง และได้มีนักเรียนชาวอิโดเนเซียหนึ่งคน ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ที่สาขาทาคาดะโนะบาบะของโรงเรียนเรา ได้เข้ามานำเสนอเรื่องราวประสบการณ์การใช้ชีวิตของตนเองให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้

นักเรียนกลุ่มนี้ให้ความสนใจต่อการนำเสนอเป็นอย่างมาก และได้มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราอย่างเป็นที่น่าสนใจ  ในช่วงระหว่างพักกลางวัน นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนชาวอินโดเนเซียซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ในโรงเรียนของเรา ในภาษาของตนเอง นอกเหนือจากนี้แล้วโรงเรียนของเรายังคงได้รับของที่ระลึกจาก Bandung จากอาจารย์ผู้ดูแลอีกด้วย

ทางเราได้ถือโอกาสบอกกล่าวข้อมูลเกี่ยวกับ ซัมเมอร์คอร์ส ทั้งคอร์สระยะสั้น และคอร์สระยะยาว ของสาขา   เกียวโตซึ่งเป็นสาขาใหม่ของทางโรงเรียนเราแก่นักเรียน ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักเรียนทุกคนให้ความสนใจกับสาขาใหม่ของทางโรงเรียนเรา ทางเราหวังว่าจะได้พบกับนักเรียนเหล่านี้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้

top