INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่

10.Jul.2017

UPDATE

แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ISI Japanese Language School ของเรา

ทางโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ISI ของเรานั้นประสงค์ที่จะแจ้งการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ครั้งนี้ทางเราได้ปรับปรุงรูปแบบ และการจัดวางองค์ประกอบสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น และประสงค์ที่จะสมัครเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของเรา ทางเราจะให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้

หลังจากการปรับปรุงเว็บไซต์ขึ้นใหม่ ลิงค์ URL ของบางหน้าได้มีการเปลี่ยนแปลง หากคุณได้ตั้งลิงค์ดังกล่าวในบราวเซอร์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น your favourite หรือ bookmark ขอความกรุณาท่านเปลี่ยนแปลงลิงค์ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง

ทางเราจะอัพเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นต้นไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือเสมอมา

top