[ราคาคอร์ส] ทาคาดะโนะบาบะ โตเกียว

สำหรับปีการศึกษา 2021 ・ 2022(เมษายน 2021 – มีนาคม 2023 / หน่วยเป็นเงินเยน)
ระยะเวลา 6 เดือน (20 สัปดาห์) 1 ปี (40 สัปดาห์)
ค่าสมัครวีซ่า ¥22,000 ¥22,000
ค่าแรกเข้า ¥55,000 ¥55,000
ค่าเทอม ¥347,500 ¥695,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥16,500 ¥33,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥22,000 ¥44,000
รวม ¥463,000 ¥849,000
・ชำระค่าธรรมเนียม ณ ตอนสมัคร
・ค่าธรรมเนียมนี้สำหรับผู้สมัครหลักสูตรระยะยาว (20 บทเรียนต่อสัปดาห์ นักเรียน 20 คนต่อชั้นเรียน)
สำหรับปีการศึกษา 2021 ・ 2022(เมษายน 2021 – มีนาคม 2023 / หน่วยเป็นเงินเยน)
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 7 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 9 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
ค่าแรกเข้า ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
ค่าเทอม ¥34,750 ¥52,125 ¥69,500 ¥86,875 ¥104,250 ¥121,625 ¥139,000 ¥156,375 ¥173,750
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥2,200 ¥3,300 ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600 ¥7,700 ¥8,800 ¥9,900 ¥11,000
Special Discount 0 0 0 0 0 0 0 0 -¥17,375
รวม ¥60,200 ¥78,675 ¥97,150 ¥115,625 ¥134,100 ¥152,575 ¥171,050 ¥189,525 ¥190,625
・ ผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนน้อยกว่า 3 เดือน (6 เดือนขึ้นอยู่กับสัญชาติ) หรือผู้ที่มีวีซ่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน
・ สามารถสมัครลงเรียนได้ระหว่างกลางภาคเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับเพื่อแยกชั้นและชั้นเรียนที่ว่าง
・ วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเรียนคือ 30 วันก่อนวันเปิดภาคเรียน (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนระหว่างกลางภาคเรียน)
สำหรับปีการศึกษา 2021 ・ 2022(เมษายน 2021 – มีนาคม 2023 / หน่วยเป็นเงินเยน) 
คลาส เดี่ยว 2~5 คน 6~10 คน 11~15 คน
1~20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21~50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51~ ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
・1 คลาส / 45 นาที
・ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
・ค่าอุปกรณ์การเรียนจะถูกคิดแยก
・กรุณาติดต่อเราหากคุณมีวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการ

 

top