[ราคาคอร์ส] ทาคาดะโนะบาบะ โตเกียว

“Appreciation Campaign”  (รวม ค่าแรกเข้า, ค่าเทอม,ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก)

ระยะเวลา: 8 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมปกติ ¥165,850 ¥201,500
ส่วนลด -¥30,850 -¥46,500
รวม: ¥135,000 ¥155,000


รายละเอียด Appreciation Campaign
 *หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิด : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น  (ไม่รวม หลักสูตรฤดูร้อน และ หลักสูตรพิเศษอื่น ๆ )

ระยะเวลาโปรโมรชั่น : กรกฎาคม 2019 – มีนาคม 2021

(ราคา JPY เมษายน 2020 – มีนาคม 2021)
ระยะเวลา 6 เดือน (20 สัปดาห์) 9 เดือน (30 สัปดาห์) 1 ปี (40 สัปดาห์)
ค่าสมัครวีซ่า ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
ค่าแรกเข้า ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000
ค่าเทอม ¥340,000 ¥510,000 ¥680,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
รวม ¥450,000 ¥636,500 ¥823,000
・ชำระค่าธรรมเนียม ณ ตอนสมัคร
・ค่าธรรมเนียมนี้สำหรับผู้สมัครหลักสูตรระยะยาว (20 บทเรียนต่อสัปดาห์ นักเรียน 20 คนต่อชั้นเรียน)
(ราคา JPY เมษายน 2020 – มีนาคม 2021)
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
(1 เทอม)
12 สัปดาห์ 14 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 18 สัปดาห์ 20 สัปดาห์
(2 เทอม)
ค่าแรกเข้า ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
ค่าเทอม ¥34,000 ¥68,000 ¥102,000 ¥136,000 ¥170,000 ¥204,000 ¥238,000 ¥272,000 ¥306,000 ¥340,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ¥1,650 ¥3,300 ¥4,950 ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900 ¥11,550 ¥13,200 ¥14,850 ¥16,500
รวม ¥58,900 ¥94,550 ¥127,200 ¥165,850 ¥201,500 ¥245,400 ¥281,050 ¥316,700 ¥352,350 ¥388,000
・ ผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนน้อยกว่า 3 เดือน (6 เดือนขึ้นอยู่กับสัญชาติ) หรือผู้ที่มีวีซ่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน
・ สามารถสมัครลงเรียนได้ระหว่างกลางภาคเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับเพื่อแยกชั้นและชั้นเรียนที่ว่าง
・ วันสุดท้ายของการสมัครเข้าเรียนคือ 30 วันก่อนวันเปิดภาคเรียน (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนระหว่างกลางภาคเรียน)
 (ราคา JPY เมษายน 2020 – มีนาคม 2021) 
คลาส เดี่ยว 2~5 คน 6~10 คน 11~15 คน
1~20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21~50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51~ ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
・1 คลาส / 45 นาที
・ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน
・ค่าอุปกรณ์การเรียนจะถูกคิดแยก
・กรุณาติดต่อเราหากคุณมีวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการ

 

top