[แนะนำคณาจารย์ ]อาจารย์มินามิ เซกิเนะ

มินามิ เซกิเนะ

หัวหน้าคณะอาจารย์ที่
ISI เกียวโตตั้งแต่กรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป

คุณเริ่มสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อไหร่
ฉันเรียนเอกการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยและฉันเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ฉันเรียนจบ ปีนี้ก็จะครบ 15 ปีแล้ว
คุณสอนคลาสอะไรบ้าง
"ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เราใช้วิธีสอนแบบ ""direct law"" ซึ่งเป็นวิธีสอนภาษาต่างประเทศโดยการสอนและอธิบายด้วยภาษาที่กำลังเรียนแทนที่จะใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน

ตั้งแต่ชั้นระดับต้นจนถึงสูง ฉันสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เนื่องจากว่านักเรียนในชั้นระดับต้นบางคนไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ คำที่ฉันสามารถใช้ได้มีค่อนข้างจำกัด
ดังนั้น ฉันจึงเน้นใช้การ์ดรูปภาพและการแสดงออกทางร่างกายในการสอนคลาสระดับต้น อาจารย์มหาวิทยาลัยของฉันได้กล่าวเอาไว้ว่า ""คุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นนักแสดง"" เพราะเราต้องแสดงออกอย่างเกินจริงเพื่อสื่อความรู้สึกและสถานการณ์
ที่สำคัญ ฉันพยายามทำให้บรรยากาศมีความสนุกสานเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้สึกอยากมาเรียน

สำหรับนักเรียนในชั้นระดับกลางถึงสูง ฉันจะสอนสิ่งที่ควรรู้เมื่อใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่น เช่นข่าวและเหตุการณ์สำคัญในญี่ปุ่น เทรนด์ การเดินทาง การแก้ปัญหาในการทำงานพิเศษ และอื่นๆ ทางโรงเรียนเตรียมบทเรียนพวกนี้เพื่อที่นักเรียนต่างชาติจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในสังคมญี่ปุ่น

ฉันคิดว่านักเรียนไม่ได้อยากเรียนแค่ภาษาญี่ปุ่นแต่รวมไปถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวิธีการคิดของคนญี่ปุ่นด้วย พวกเขาจะได้ไม่เจอปัญหาในระหว่างการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
"
คุณให้การแนะแนวอย่างไร
"เมื่อนักเรียนตัดสินใจเลือกคณะ ฉันจะถามหลายๆครั้งว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกคณะนั้นๆเพื่อเป็นการผลักดันให้พวกเขาคิดให้รอบคอบ ฉันจะแนะนำมหาวิทยาลัยสองหรือสามแห่งให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยและจะบอกให้พวกเขาไปงาน open campus

งาน open campus เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การตัดสินว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆเหมาะกับคุณหรือไม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ฉันจึงอยากให้นักเรียนเข้าร่วมงาน open campus"
สุดท้ายนี้ คุณต้องการบอกอะไรกับนักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่ในอนาคต
การตั้งใจเรียนเป็นเรื่องสำคัญแต่คุณไม่ควรลืมที่จะหาประสบการณ์สนุกๆ คุณไม่ควรเอาแต่เรียนภาษาอย่างเดียว ออกไปสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นและทำการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบ้าง

top