นโยบายเว็บไซต์

  • Home
  • นโยบายเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ (www.isi-education.com ซึ่งจะขอเรียกในที่นี้ว่า “เว็บไซต์”) ดำเนินการโดย ISI Co., Ltd. (ขอเรียกในที่นี้ว่า “บรืษัทของเรา”) กรุณาอ่านเงื่อนไขในการใช้งานต่อไปนี้และขอเรียนให้ทราบว่าเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทของเราไม่รับประกันความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ บริษัทของเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อน ถึงแม้ว่าเราจะพยายามบริหารด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ กรุณาทำความเข้าใจว่าบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทของเรา ผู้เขียนต้นฉบับ และผู้ถือสิทธิ์อื่นๆได้ทำการจดลิขสิทธ์ข้อมูลทุกส่วนในเว็บไซต์นี้ การคัดลอก เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ข้อมูล และอื่นๆถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ ยกเว้นการอ้างอิงหรือการคัดลอกข้อมูลเพื่อการใช้ส่วนตัวภายใต้กฏหมายลิขสิทธ์

ในเว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง ลิงค์ดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้และเราไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมกับลิงค์

เราแนะนำระบบดังกล่าวเพื่อการชมเว็บไซต์ของเรา

ผู้ใช้ระบบ Windows

  • Microsoft Internet Explorer 11 (หรือใหม่กว่า)
  • Google Chrome (เวอร์ชั่นล่าสุด)
  • Mozilla Firefox (เวอร์ชั่นล่าสุด)

ผู้ใช้ระบบ Mcintosh

  • Safari (เวอร์ชั่นล่าสุด)

คุณจำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Reader ในการเปิดดูหรือปริ้นท์ไฟล์จากเว็บไซต์นี้ และโปรแกรม RealPlayer/RealOnePlayer หรือ Microsoft Windows Media Player และอื่นๆเพื่อเปิดไฟล์วิดีโอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์นี้ในอนาคตได้อย่างสะดวก
คุกกี้คือส่วนข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บไซต์ไปยังเบราเซอร์ของคุณและถูกจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์จะไม่ได้ถูกจัดเก็บ
เราอาจใช้คุกกี้ของบริษัทภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บไซต์
ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถป้องกันการสร้างคุกกี้หรือทำการลบคุกกี้โดยการตั้งค่าในบราวเซอร์ แต่การบล็อคคุกกี้อาจมีผลต่อการใช้บริการบางส่วนของเว็บไซต์ กรุณาติดต่อผู้พัฒนาบราวเซอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบราวเซอร์

เว็บไซต์นี้ใช้การติดแท็กเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นในอนาคต

  • สื่อโฆษณาของเราถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆบนอินเตอร์เน็ตโดยบริษัทภายนอกรวมถึง Google
  • บริษัทภายนอกรวมถึง Google ใช้คุกกี้ในการแสดงสื่อโฆษณาตามข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ผ่านมา
  • คุณสามารถทำการตั้งค่าในหน้า Google ads opt-out page เพื่อให้ Google หยุดการใช้คุกกี้ (คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าให้บริษัทภายนอกหยุดใช้คุกกี้ใน Network Advertising Initiative)

top