ที่ตั้งโรงเรียน School Location

  • Home
  • ที่ตั้งโรงเรียน

โตเกียว เกียวโต และนางาโนะ: 3 เมืองที่มีเอกลักษณ์ต่างกัน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ISI ตั้งอยู่ที่โตเกียว (ทาคาดะโนะบาบะ และอิเคบุคุโระ) เกียวโต และนางาโนะ ที่ๆคุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาหาร ธรรมชาติ และฤดูกาลต่างๆของญี่ปุ่น

ไม่ว่าคุณต้องการเรียนและสัมผัสวัฒนธรรมต่างๆในเมืองใหญ่อย่างโตเกียว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติในนางาโนะเพื่อสัมผัสฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่น หรือใช้ชีวิตในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี่ยงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างเกียวโตเพื่อเรียนประเพณีญี่ปุ่น
ISI ให้โอกาสคุณเลือกบรรยากาศในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะกับคุณได้

แผนที่

top