[ราคาที่พัก] โตเกียว

ราคาคิดเป็นอัตราเงินเยน
ห้องพัก ประเภท ค่าแรกเข้า ค่าส่วนกลาง ค่าดูแลรักษาความสะอาด ค่าเช่ารายเดือน รวม 1 เทอม (3 เดือน)
ห้องเดี่ยว A ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥81,000 ¥323,000
B ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥72,000 ¥296,000
ห้องคู่ ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥53,000 ¥239,000
ห้อง 3 คน ¥40,000 ¥30,000 ¥10,000 ¥45,000 ¥215,000
มีราคาพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าพักระยะยาวที่หอพักนักเรียน (3 เดือนขึ้นไป) ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว

 

ราคาคิดเป็นอัตราเงินเยน
ที่พัก ห้องพัก ค่าแรกเข้า ค่าเช่าต่อวัน/คืน รวม 2 อาทิตย์ รวม 4 สัปดาห์ (1 เดือน)
หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,600/วัน ¥80,400 ¥130,800
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,900/วัน ¥60,600 ¥101,200
เกสเฮ้าส์ ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,600/วัน ¥80,400 ¥130,800
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,900/วัน ¥60,600 ¥101,200
แมนชั่นรายสัปดาห์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥6,800/คืน ¥110,400 ¥205,600
ห้องคู่ ¥22,000 ¥4,500/คืน ¥80,500 ¥143,500
โฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥5,300/คืน ¥90,900 ¥165,100
รายการนี้รวมราคาของที่พักแต่ละประเภท นักเรียนต้องทำการจองสำหรับการพักระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน 13 คืน) ขึ้นไปสำหรับที่พักทุกประเภท   การคำนวณราคาสำหรับ 4 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลา 28 วัน 27 คืน ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว
หน่วยเป็นเงินเยน สำหรับปีการศึกษา 2019 และ 2020(เมษายน 2019 – มีนาคม 2021)
ที่พัก ห้องพัก ค่าแรกเข้า ค่าเช่าต่อวัน/คืน รวม 2 อาทิตย์ รวม 4 สัปดาห์ (1 เดือน)
หอพักนักเรียน ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,800/วัน ¥83,200 ¥136,400
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,900/วัน ¥60,600 ¥101,200
เกสเฮ้าส์ ห้องเดี่ยว ¥30,000 ¥3,800/วัน ¥83,200 ¥136,400
ห้องคู่ ¥20,000 ¥2,900/วัน ¥60,600 ¥101,200
แมนชั่นรายสัปดาห์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥6,800/คืน ¥110,400 ¥205,600
ห้องคู่ ¥22,000 ¥4,500/คืน ¥80,500 ¥143,500
โฮมสเตย์ ห้องเดี่ยว ¥22,000 ¥5,500/คืน ¥93,500 ¥170,500
รายการนี้รวมราคาของที่พักแต่ละประเภท นักเรียนต้องทำการจองสำหรับการพักระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (14 วัน 13 คืน) ขึ้นไปสำหรับที่พักทุกประเภท   การคำนวณราคาสำหรับ 4 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลา 28 วัน 27 คืน ราคารวมค่าสาธารณูปโภคแล้ว
ปลายทาง ราคาต่อเที่ยว วิธีเดินทาง รายละเอียด
หอพักนักเรียน 6,000 JPY รถยนต์
(ไปรับโดยเจ้าหน้าที่)
ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางมาในวันย้ายเข้าหอ (ตรวจสอบได้จากปฏิทินโรงเรียน) หากเดินทางมาถึงในวันอื่น นักเรียนจะต้องจ่ายค่าเดินทางในราคาปกติ (12,000 JPY) กรุณาตรวจสอบวันย้ายเข้าหอจากปฏิทินโรงเรียน
โฮมสเตย์ 18,000 JPY ขนส่งสาธารณะ ราคารวมค่าโดยสารแล้ว
เกสต์เฮ้าส์/

แมนชั่นรายสัปดาห์

31,000 JPY แท็กซี่
กรุณาส่งข้อมูล E-ticket หรือรายละเอียดเที่ยวบินมาให้ทางโรงเรียน 10 วันทำการก่อนวันออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ของเราจะไปรอรับที่ประตูขาเข้า (arrivial gate) กรุณาตรวจสอบช่วงเวลาการให้บริการรับส่ง จากหน้า 12

 

top