Thông điệp từ đại diện nhà trường

  • Home
  • Về ISI
  • Thông điệp từ đại diện nhà trường

Kể từ khi thành lập vào năm 1977, Tập đoàn ISI đã đặt mục tiêu biến giấc mơ của mọi người thành hiện thực trong khi phát triển cộng đồng quốc tế với việc tạo ra môi trường giáo dục thúc đẩy nguồn nhân lực toàn cầu và đối mặt với những thách thức của các giá trị của thời đại mới.

Vào tháng 7 năm 2017, chúng tôi đã mở Cơ sở trường tiếng Nhật tại Kyoto với sức chứa hơn 1.000 sinh viên, trở thành một ngành kinh doanh cốt lõi trong Tập đoàn ISI. Nhóm trường Nhật ngữ ISI cung cấp các khóa học tuyệt vời với chương trình giảng dạy được cá nhân hóa theo mục đích của sinh viên và một môi trường đa quốc gia nơi sinh viên quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia chia sẻ và học hỏi. Bằng cách này, chúng tôi tập trung vào phát triển nguồn nhân lực toàn cầu với các kỹ năng giao tiếp thực sự và khả năng hiểu và tôn trọng các nền văn hóa khác.

Trong bộ phận các trường cao đẳng, chúng tôi đã thành lập các trường ngoại ngữ và kinh doanh tại Ikebukuro (Tokyo) và Ueda (Nagano). Cùng với các công ty toàn cầu và cộng đồng địa phương, chúng tôi đã phát triển nguồn nhân lực có thể hoạt động trong thế giới thực như một trường cao đẳng quốc tế với nhiều sinh viên ngoại quốc. Từ năm 2018, chúng tôi sẽ thúc đẩy tạo ra các tài năng với các kỹ năng ngôn ngữ để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng trong những năm gần đây từ các công ty trong nước.

Về phần Đại học của chúng tôi, Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh cơ sở Tokyo khai trương vào năm 2015, sẽ chứng kiến những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên vào cuối năm nay. Chúng tôi hy vọng họ sẽ tích cực trong cả bức tranh toàn cảnh trong nước và quốc tế như những người tài năng nói được tiếng mẹ đẻ cũng như tiếng Trung và tiếng Nhật đã học ở các trường đại học Tokyo và Bắc Kinh.

Kể từ khi bắt đầu vào năm 1993, trong bộ phận du học, hơn 3.600 sinh viên Nhật Bản đã tốt nghiệp các trường trung học và đại học ở nước ngoài, bao gồm cả ở Trung Quốc. Chúng tôi rất vui khi biết rằng nhiều người trong số họ đóng vai trò tích cực trong xã hội và chúng tôi muốn tiếp tục phát triển nguồn nhân lực bằng cách cung cấp nhiều chương trình học tập ở nước ngoài.

Tiến trình toàn cầu hóa đang tăng tốc theo mọi hướng trong năm 2018 và do đó, chúng tôi muốn tiếp tục đóng góp nguồn nhân lực sẽ chịu trách nhiệm cho các thế hệ sẽ đến với xã hội của chúng ta. Chúng tôi mong được sự hướng dẫn và hỗ trợ liên tục của mọi người trong tương lai.

Shojiro Ogino

Shojiro Ogino

Chủ tịch, ISI Global Inc.
Chủ tịch, ISI Inc.
Chủ tịch, Tổng công ty Giáo dục ISI Gakuen

Masaaki Ogino

Masaaki Ogino

CEO, ISI Toàn cầu
CEO, ISI Inc.
Giám đốc điều hành, Tổng công ty Giáo dục ISI Gakuen

top