Đang tiếp nhận đăng kí lớp học thử miễn phí!

  • Home
  • Đang tiếp nhận đăng kí lớp học thử miễn phí!

Nếu bạn quan tâm đến trường Nhật ngữ ISI, hãy tham gia một lớp học thử miễn phí. Vui lòng điền vào mẫu đơn bên dưới và đăng ký.

Vui lòng chọn khóa học bạn muốn trải nghiệm bên dưới.
Một mẫu đơn đăng kí sẽ mở ra. Vui lòng điền các thông tin cần thiết và gửi lại cho chúng tôi.

Hãy làm bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật sau đây.
Sau đó, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ với bạn thông tin chi tiết về lớp học thử.

Hãy tham gia với chúng tôi vào ngày và giờ đã định.

Lưu ý:
※ Vui lòng đăng ký ít nhất hai ngày trước ngày bạn muốn trải nghiệm.
※ Xin lưu ý rằng chúng tôi không nhận đăng kí qua điện thoại.
※Bạn chỉ có thể tham gia một lớp học thử cho mỗi khóa học. Thời gian cần thiết là khoảng 30 phút.

Ngoài các lớp học thử, chúng tôi cũng cung cấp các chuyến tham quan trường.
Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng nhập trường muốn đến thăm trong mẫu tham quan trường học dưới đây và gửi nó.

top