Về học bổng

Tại ISI, chúng tôi có Chương trình Học bổng thưởng cho các sinh viên xuất sắc trong học tập, điểm chuyên cần cao, thể hiện thái độ học tập tốt trong lớp và trở thành tấm gương cho các sinh viên khác.

Ngoài ra, sinh viên có thể nộp đơn xin học bổng từ các đơn vị bên ngoài với sự giới thiệu từ trường. Mỗi học bổng đều có những điều kiện riêng, vì vậy những sinh viên hy vọng đạt được nên nỗ lực rất nhiều trong học tập. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Xin lưu ý rằng hệ thống học bổng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

(Đơn vị tiền: JPY)  
Điều kiện Số tiền
Học bổng từ Hiệu Trưởng
Sinh viên có visa học sinh học tại ISI hơn một năm, có thành tích học tập xuất sắc và tỷ lệ lên lớp cao
50,000
Học bổng chuyên cần
Sinh viên có visa học sinh học tại ISI hơn một năm, có thành tích học tập xuất sắc và tỷ lệ lên lớp đạt 100%, không đi muộn buổi nào
¥30,000

Được trao hai lần mỗi năm (tháng 4 và tháng 10)

(Đơn vị tiền: JPY)  

Japan Student Services Organization (JASSO)

Cung cấp học bổng cho những người hiện đang theo học Đại học hoặc có kế hoạch tiếp tục vào Cao học
Thời gian nộp Tháng 4
Thời gian chi trả 1 năm kể từ tháng 4
Số tiền hàng tháng ¥30,000
Số lượng 15~20 học sinh
Điều kiện
Sinh viên có visa học sinh học tại ISI hơn một năm, có thành tích học tập xuất sắc và tỷ lệ lên lớp trên 90%,

 

(Đơn vị tiền: JPY)  

Tổ chức Quốc tế Kyoritsu

Cung cấp học bổng được tư nhân  tài trợ cho sinh viên quốc tế đến từ các nước châu Á được chỉ định
Thời gian nộp Tháng 11 –  Tháng 12
Thời gian chi trả 1 năm kể từ tháng 4
Số tiền hàng tháng ¥60,000
Số lượng 0~1 học sinh
Điều kiện Có visa học sinh
Đến từ một trong các nước châu Á được chỉ định bởi MOFA
có thành tích học tập xuất sắc và tỷ lệ lên lớp đạt 100%
Học tại ISI thêm một năm nữa. Được tiến cử bởi ISI

 

(Đơn vị tiền: JPY)  

Japan Student Services Organization (JASSO)

Cung cấp học bổng cho những người hiện đang theo học Đại học hoặc có kế hoạch tiếp tục vào Cao học
Thời gian nộp Tháng 4
Thời gian chi trả 6 tháng – 1 năm kể từ tháng 4
Số tiền hàng tháng ¥48,000  ※mỗi năm có thể thay đổi
Điều kiện Điểm EJU xuất sắc
Thành tích học tập và điểm chuyên cần xuất sắc tại ISI
Được trao sau khi nhập học vào Đại học

 

top