Chính sách giáo dục

Trường học của chúng tôi tập trung phát triển các kỹ năng sau đây

 • Tiếng Nhật thực tế và kỹ năng giao tiếp tốt
 • Hiểu biết văn hóa sẽ giúp tôn trọng cũng như chấp nhận các nền văn hóa và giá trị khác nhau
 • Kỹ năng để có thể hoạt động trong một xã hội toàn cầu hóa

Tập đoàn ISI sẵn sàng chấp nhận những sinh viên có thể hiểu triết lý, mục tiêu giáo dục cũng như các quy tắc của chúng tôi và những người muốn học tập để thực hiện ước mơ được hoạt động trong một môi trường quốc tế.Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm các sinh viên với các đặc điểm sau:

 • Những người quan tâm không chỉ về ngôn ngữ Nhật Bản mà cả văn hóa và xã hội Nhật Bản
 • Những người có mục tiêu trở thành một thành viên cạnh tranh của một môi trường quốc tế
 • Những người muốn học tiếng Nhật với một ý chí mạnh mẽ để đạt được mục tiêu của họ
 • Những người có thể tôn trọng các giá trị và văn hóa như là một phần của xã hội, địa phương hoặc trường học

Nội dung khóa học

 1. Học các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, đọc, nói và viết) và kiến thức ngôn ngữ (từ vựng và ngữ pháp) một cách có hệ thống
 2. Thúc đẩy sự đa dạng trong lớp học với các phương pháp giảng dạy mới nhất
 3. Khóa luyện thi dựa trên JLPT, EJU, v.v.
 4. Kiểm tra thành tích nhằm kiểm tra kết quả của việc tiếp thu bài giảng
 5. Phát triển năng lực cạnh tranh toàn cầu (hiểu biết về văn hóa Nhật Bản và các nền văn hóa khác) và năng lực của bản thân (giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, v.v.) thông qua việc học tiếng Nhật
 6. Hỗ trợ cho việc học lên và tư vấn nghề nghiệp

Phương pháp giảng dạy

 1. Giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp
 2. Thực hành học tập chủ động và giáo dục CNTT để cải thiện học tập của học sinh
 3. Hoạt động ngoại khóa ngoài lớp học
 4. Bài học được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ cao
 5. Môi trường quốc tế cho phép học tập và hiểu biết đa văn hóa
 6. Kế hoạch hàng năm về Tư vấn học tập và nghề nghiệp, nhiều sự kiện của hội chợ việc làm, hội thảo, v.v.

Thành tựu mong đợi

 1. Kỹ năng giao tiếp thực tế có thể được sử dụng trong các tổ chức giáo dục đại học hoặc các công ty ở Nhật Bản
 2. Hiểu biết về văn hóa địa phương cũng như quốc tế
 3. Năng lực của bản thân, như sự độc lập, kỹ năng thực tế, giải quyết vấn đề, v.v.

Đánh giá

 1. Đánh giá dựa trên các tiêu chí của nhà trường
 2. Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ tốt nghiệp hoặc xác nhận hoàn thành khoá học

Yêu cầu tốt nghiệp

 1. Kết thúc khóa học bắt buộc (1 năm và 3 tháng trở lên) với visa học sinh và học cho đến cuối tháng 3
 2. Tỷ lệ lên lớp cao hơn 80%
 3. Tổng điểm cao hơn C

Những người đã đạt được các khả năng sau đây trong quá trình học tập đủ điều kiện để được chứng nhận tốt nghiệp hoặc xác nhận hoàn thành khoá học:

 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật đáp ứng được nhu cầu xã hội
 • Khả năng cạnh tranh toàn cầu với sự đa dạng và linh hoạt
 • Năng lực bản thân đủ để hoạt động trong một xã hội toàn cầu hóa

top