Về khóa học

  • Home
  • Về khóa học

Chọn lớp học tùy theo mục đích của bạn

Bạn muốn học lên đại học hoặc cao học Nhật Bản, vượt qua các kì thi JLPT hoặc thực hành các kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật.
Bạn muốn có một công việc ở Nhật, tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản, v.v.
Có rất nhiều mục đích để học tiếng Nhật.
Tại ISI, bạn có thể chọn lớp học tuỳ theo mục tiêu của mình.

top