Hỗ trợ – Học lên cao

Tại ISI, các giáo viên của chúng tôi đều vô cùng nhiệt tình khi tư vấn cho sinh viên về kế hoạch học tập hoặc nghề nghiệp của họ; chúng tôi dựa vào kinh nghiệm sâu rộng và lượng thông tin lớn được thu thập trong suốt nhiều năm để sinh viên có thể thực hiện mong muốn được đến một trường đại học hàng đầu hoặc trường cao học nổi tiếng và bước sang một trang tiếp theo tại Nhật Bản.

Kết quả tuyển sinh

[ Nội dung hướng dẫn]

 1. Hướng dẫn cho sinh viên mới (giải thích về cách chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh và thời gian cho đến khi họ đỗ vào các trường đã đăng kí.)
 2. Bốn lần một năm, một buổi tư vấn cá nhân được tổ chức giữa học sinh và giáo viên. Nếu cần, các buổi tư vấn sẽ được tổ chức nhiều lần cho đến quyết định được trường.
 3. Khi tư vấn cá nhân, chúng tôi sẽ cho học sinh viết phiếu điều tra nguyện vọng, làm các bài kiểm tra trong trường, học đối sách cho bài thi EJU cũng như phân tích điểm mạnh của học sinh cho đến khi tìm được một ngôi trường thích hợp.
 4. Tư cách dự thi, quy trình nhập học, thời gian và nội dung kiểm tra đầu vào, thông tin học phí,… của các trường sẽ được tập trung lại để sinh viên có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.
 5. Thông tin về Open campus của các trường cao đẳng và đại học sẽ được đăng tải để sinh viên có thể xem bất cứ lúc nào.
 6. Chúng tôi dạy học sinh cách thu thập thông tin và cách đọc hạng mục tuyển sinh của từng trường.
 7. Chúng tôi lên kế hoạch, tổ chức và đưa sinh viên tới các hội chợ sinh viên quốc tế.
 8. Chúng tôi tổ chức các buổi kiến học tại các trường đại học.
 9. Chúng tôi tổ chức các buổi trao đổi thông tin về các trường Cao đẳng và Đại học trong các tiết học.
 10. Chúng tôi sẽ giúp sinh viên tìm trường phù hợp và phòng nghiên cứu của Đại học.
 11. Chúng tôi cũng sẽ giúp các sinh viên điền vào các hồ sơ, kế hoạch nghiên cứu và mục tiêu học tập cũng như các buổi phỏng vấn nếu cần.
 12. Chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ sinh viên nhiệt tình về thủ tục nhập học, gia hạn visa,… sau khi họ thi đỗ.

Hàng năm, chúng tôi mời các cố vấn tuyển sinh từ các trường đại học, cao học và cao đẳng để nói chuyện với các sinh viên về việc dự tuyển vào trường của họ.

Ngoài ra, các trường chuyên môn từ nhiều chuyên ngành khác nhau sẽ tổ chức các tiết học mô phỏng tại trường để học sinh có thể trải nghiệm trước khi dự tuyển.

Các trường đã tham gia (Các trường đại học & cao học)

Đại học Tohoku, Đại học Waseda, Đại học Meiji, Đại học Rikkyo, Đại học Chuo, Đại học Hosei, Đại học Senshu, Đại học Toyo, Đại học Meiji Gakuin, Đại học Teikyo, Đại học Tokyo Denki, Đại học Châu Á, Đại học JF Oberlin, Đại học Showa, Đại học Nghệ thuật & Thiết kế Yokohama, Đại học Musashino, Viện Công nghệ Ashikaga, Đại học Daito Bunka, Đại học Reitaku, v.v.

Các trường đã tham gia (Cao đẳng)

Cao đẳng Ngôn ngữ và Kinh doanh Tokyo, Cao đẳng Ngôn ngữ Nagano, Cao đẳng Gakuin Tokyo, Cao đẳng Tokyo Kogakuin, Cao đẳng Tokyo TamaChori Seika, Cao đẳng Tokyo Koka, Học viện Âm nhạc ESP, Cao đẳng Toho Gakuen, Cao đẳng Điện tử Nhật Bản, Cao đẳng Thiết kế Tokyo, v.v. Có từ 10 đến 20 trường mỗi năm.

Tại ISI, chúng tôi có nhiều thỏa thuận nhập học dựa trên sự tiến cử với một số trường Đại học, Trường Cao học và Cao đẳng.
Học sinh có thành tích, tỷ lệ đi học và thái độ trên lớp xuất sắc có thể sử dụng sự tiến cử của nhà trường và nhận được rất nhiều lợi thế trong khi dự tuyển và đôi khi còn có thể giảm học phí.

Các trường trong danh sách “Hệ thống tiến cử”.
*Tất cả các trường trong Tập đoàn ISI

 • Đại học Teikyo
 • Học viện công nghệ Daiichi
 • Đại học Chukyo Gakuin
 • Đại học Keisen
 • Đại học Kyoei
 • Đại học Kinh tế Nhật Bản
 • Đại học Tsukuba Gakuen
 • Đại học Aichi Sangyo
 • Đại học Kinh tế Nagoya
 • Đại học Kinh tế Gifu
 • Cao đẳng ô tô Nakanihon
 • Đại học phúc lợi Kobe
 • Cao đẳng Ngôn ngữ và Kinh doanh Tokyo
 • Cao đẳng Ngôn ngữ và Kinh doanh Nagano
 • Cao đẳng Tokyo Eiyo Shokuryo
 • Cao đẳng Tokyo Eiyo Shokuryo
 • Cao đẳng kỹ thuật Tokyo
 • Đại học Tokyo Kouka Jidosha
 • Cao đẳng Tokyo Koka
 • Viện khoa học và kỹ thuật Nihon Riko-Jyoho
 • Cao đẳng máy tính Nihon
 • Cao đẳng Nihon Kogakuin
 • Cao đẳng Nihon Kogakuin Hachioji ・ Nihon Kogakuin Hokkaido
 • Cao đẳng du lịch khách sạn
 • Cao đẳng Công nghệ tiệc cưới Tokyo
 • Cao đẳng Trydent, Cao đẳng Kamei
 • Cao đẳng Nihon Riko Jouhou
 • Cao đẳng kỹ thuật Koyama Gakuen Tokyo
 • Cao đẳng ngoại ngữ Shunrin
 • Trường cao đẳng trang sức Hiko Mizuno
 • Trường đại học công nghệ Fukuda Gakuen Osaka

top