Địa chỉ

9F Nắng 60 Bldg., 3-1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0009, Nhật Bản
ĐT: + 81-3-5960-1335 FAX: + 81-3-5960-1336
E-mail: info@isi-global.com

Trường ngôn ngữ ISI

2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo 171-0022
ĐT: + 81-3-5155-6886 FAX: + 81-3-5155-6887
E-mail: ils@ils-global.com

Cao đẳng ngôn ngữ ISI

1-13-13 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022
ĐT: + 81-3-5957-2410 FAX: + 81-3-5957-2420
E-mail: ilc@isi-global.com

Trường ngôn ngữ ISI, Kyoto

6-6 Nishinokyo-Ryomachi, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8497
ĐT: + 81-75-804-6120 FAX: + 81-75-804-6130
E-Mail: isikyoto@isi-global.com

Cao đẳng Ngôn ngữ và Kinh doanh Nagano

3-5-18 Chuo, Ueda-city, Nagano 386-0012
TEL: +81-268-23-7220 FAX: +81-268-22-4977
E-mail: nbl@isi-global.com

top