Hỗ trợ học sinh

  • Home
  • Hỗ trợ học sinh

Ba tháng sau khi nhập học, chúng tôi sẽ làm một bài khảo sát về lộ trình tiếp theo của học sinh. Sẽ có những buổi trao đổi cá nhân định kì để đưa ra lời khuyên phù hợp với từng học sinh.

top