Lịch sử của ISI

1977 ● Thành lập học viện Shinano tại Ueda
1979 ● Hoàn thành tòa nhà Shinano Gakuin ba tầng mới
1980 ● Thành lập trường dự bị Shinano (Chủ tịch: Shojiro Ogino)
1981 ● Hoàn thành tòa nhà Shinano Gakuin năm tầng
1982 ● Đạt được sự chấp thuận cho trường học từ tỉnh Nagano.
● Đổi tên trường thành Trường dự bị Shinano
1985 ● Hoàn thành một tòa nhà sáu tầng trong khu đất của toà nhà ba tầng cũ Tòa nhà Shinano Yobiko  
1987 ● Hoàn thành Nhà hội thảo Karuizawa, một cơ sở đào tạo, ở Karuizawa
1992 ●Khai trương trường dạy tiếng Nhật Nagano Gaigo Academy được chứng nhận bởi Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật
1993 ● Bắt đầu công việc kinh doanh mới về giáo dục tại các trường đại học Trung Quốc
1995 ● Hoàn thành ký túc xá sinh viên Shirakaba Ryo ở Ueda
● Mở văn phòng Tokyo để thúc đẩy việc mở rộng kinh doanh giáo dục ở nước ngoài
● Hợp tác kinh doanh với Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (BFSU) và Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh (BLCU)
1996 ● Mở Văn phòng ISI Bắc Kinh như một cơ sở hỗ trợ học tập tại Trung Quốc
● Hoàn thành tòa nhà ba tầng mới Shinano Yobiko Sakaki Campus  
1997 ● Hoàn thành xây dựng ký túc xá sinh viên Dream Pal ở Ueda
1998 ● Mở văn phòng ISI Thượng Hải như một cơ sở hỗ trợ học tập tại Trung Quốc
1999 ● Thành lập ISI Inc. tại Shinjuku (Chủ tịch: Shojiro Ogino)
● Thành lập Khoa Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc và Tiếng Anh tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải (SISU), BFSU, BLCU và bắt đầu Chương trình du học giữa hai nước
2000 ● Thành lập khoa quốc tế Trung Anh tại Đại học Fudan
● Thành lập khoa quốc tế tại trường trung học trực thuộc Trường đại học ngoại ngữ Thượng Hải
● Đạt mốc 500 sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học Trung Quốc
2001 ● Hợp tác với Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh và sinh viên y khoa bắt đầu nghiên cứu ở nước ngoài  
2002 ● Khai trương trường dạy tiếng Anh ISI Ireland ở Dublin, Ireland
● Khai trương trường dạy tiếng Nhật ISI Tokyo tại Takadanobaba
● Quyên góp cho trường tiểu học hữu nghị ISI Nhật Bản-Trung Quốc tại quận Shigatse của Tây Tạng
● Hợp tác với Đại học Bridgeport ở Hoa Kỳ và bắt đầu Chương trình Du học hai nước
2003 ● Khai trương trường dạy tiếng Nhật ISI Chukyo ở Gifu  
● Tập đoàn giáo dục ISI Gakuen (Chủ tịch: Shojiro Ogino) đã được Chính quyền thành phố Tokyo chấp thuận
● Hợp tác với 20 trường trung học Ailen và bắt đầu chương trình học trung học ở nước ngoài
2004 ● Khai trương trường cao đẳng dạy nghề Tokyo Business and Language College (TBL) tại Machida
● Hợp tác với trường trung học Bridgeport quốc tế tại ở Hoa Kỳ và bắt đầu chương trình học trung học ở nước ngoài
2005 ●Khai trương trường cao đẳng dạy nghề Nagano Language College (NLC) tại Ueda
● Chuyển trụ sở chính của công ty ISI đến tầng 36 Shinjuku Island Tower
2006 ● Thành lập ISI Global Inc. (Chủ tịch: Shojiro Ogino)
● Khai trương trường Nhật ngữ  ISI Language School (ILS) tại Shin-Okubo (có 360 nhân viên)
● Quyên góp trường tiểu học thứ hai ISI Hope ở Thanh Đảo, Trung Quốc
● Hợp tác với 24 trường công lập ở Vancouver, Canada và bắt đầu chương trình học trung học ở nước ngoài
● Mở văn phòng ISI tại Vancouver, Canada
2007 ● Khai trương trường ngôn ngữ Cơ sở ISI Thượng Hải tại Đại học Nghiên cứu quốc tế Thượng Hải
● Mở văn phòng ISI Thượng Hải trong cùng một cơ sở
● Hợp tác với 15 trường trung học ở Auckland, New Zealand và bắt đầu chương trình học trung học ở nước ngoài
● Tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tổ chức ISI
2008 ● Mở lại kì kiểm tra năng lực tiếng Trung giao tiếp TECC
● Khóa học nâng cao tại trường cao đẳng dạy nghề TBL đã được chính quyền thành phố Tokyo phê duyệt
● Khóa học nâng cao tại trường cao đẳng dạy nghề NLC đã được tỉnh Nagano phê duyệt.
2009 ● Trường ngôn ngữ ISI có 460 thành viên.
2010 ● Chuyển trường tiếng Nhật ILS và Trụ sở chính ISI Corporate
đến Takadanobaba  
2011 ● Tổ chức sự kiện chung trường tiếng Nhật ISI ESTA 2011
2012 ● Kỷ niệm 35 năm thành lập ISI
● Maasaki Ogino trở thành CEO của ISI Global Inc. và ISI Inc., và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Giáo dục ISI Gakuen
● Mở lại trường Nhật ngữ ISI Tokyo với tên ISI Language College (ILC) tại Nishi-Shinjuku
2013 ● Khai giảng khóa học y khoa.

● Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nagano có 535 thành viên.

● Trung tâm hội nghị đại học ngôn ngữ Bắc Kinh di chuyển đến Văn phòng Bắc Kinh.

2014 ● Chuyển trường đại học dạy nghề TBL sang Minami-Ikebukuro  
● Khai trương chi nhánh của trường dạy tiếng Nhật ILS với tên Shikikan ở Takadanobaba  
● Chuyển trường tiếng Nhật ILC sang Cơ sở Ikebukuro ở Minami-Ikebukuro
2015 ● Khai trương ký túc xá sinh viên nhà quốc tế Shakujii-Koen
● Khai trương Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, cơ sở Tokyo ở Minami-Ikebukuro  
● Chuyển trụ sở chính đến Minami-Ikebukuro
2016 ● Đổi tên trường cao đẳng dạy nghề NLC thành cao đẳng Ngôn ngữ và Kinh doanh Nagano(NBL)
● Khai trương ký túc xá sinh viên nhà quốc tế NBL  và nhà quốc tế Toda
2017 ● Ngày 1 tháng 4: kỷ niệm 40 năm thành lập ISI
● Khai trương trường tiếng Nhật trường ngôn ngữ ISI, Kyoto
● Khai trương 4 ký túc xá sinh viên ở Kyoto
● Chuyển trường Nhật ngữ ISI Chukyo đến Kyoto
2018 ● Dự kiến khai trương Nhà Quốc tế Enmachi

 

top