Thông điệp từ Koo Ka Yan

Koo Ka Yan

Tốt nghiệp từ cơ sở Nagano
Công ty cổ phần Công nghiệp Koma, Phòng Kỹ thuật Kinh doanh

Hiện tại tôi đang làm việc tại bộ phận kỹ thuật kinh doanh. Trong khi tôi vừa học cách làm việc tại công ty Nhật tôi vừa hỗ trợ nhà máy ở quê nhà Malaysia.

Tôi đã dịch và thông dịch bằng tiếng Malay hoặc tiếng Anh trong các công ty Nhật Bản, trao đổi công việc giữa tiếng Nhật và tiếng Malaysia cho các nhân viên ở cả Malaysia và Nhật Bản.

Tôi đã quyết định đến Nhật Bản 5 năm trước và mặc dù đó là một quyết định có thể làm thay đổi cả cuộc đời, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng đó thật là một quyết định tốt.

Kể từ khi tôi đến Nhật Bản, các giáo viên từ Cơ sở Nagano đã quan tâm tôi rất nhiều, và sau khi tốt nghiệp, tôi đã có được công việc hiện tại mà trong mơ tôi cũng không nghĩ đến. Thông qua công việc bây giờ tôi có thể làm cầu nối giữa Malaysia và Nhật là điều tôi muốn cảm ơn đầu tiên.

Vừa là để cảm ơn Nhật Bản, không quên quê hương nê lúc nào tôi cũng làm việc hết mình với lòng cảm tạ sâu sắc.

top