Phỏng vấn với Fu Yichen

Fu Yichen

Từ Đài Loan
Nâng cao III - 3 / Cơ sở Ikebukuro

Tại sao bạn quyết định đi du học Nhật Bản?
Với kinh nghiệm du học tôi muốn trở nên năng động hơn trên thế giới trong tương lai.
Tại sao bạn chọn ISI?
Trường có tỷ lệ đi học rất nghiêm ngặt và các lớp học được chia theo khả năng của học sinh.
Bạn nghĩ gì là điều tốt nhất khi đăng ký vào ISI?
Để có thể hòa đồng với các sinh viên từ nhiều quốc gia khác nhau.
Ước mơ trong tương lai của bạn là gì?
Trong tương lai tôi muốn làm việc ở đâu đó liên quan đến tiếng Nhật. Tôi muốn tham gia vào thương mại quốc tế sau khi tôi cải thiện kỹ năng tiếng Nhật và tiếng Anh.
Bạn sẽ nói gì với những người muốn học ở ISI?
Nếu bạn không thể quyết định trường tiếng Nhật nào bạn muốn đăng ký, tôi nghĩ ISI là một lựa chọn tốt. Các giáo viên tích cực tham gia với các sinh viên và bạn có thể học rất nhiều kiến thức khác ngoài tiếng Nhật trong các bài học.

top