INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • Trường Kyoto được công nhận là “Cơ sở đáp ứng các tiêu chí đánh giá của bên thứ ba”

07.Jul.2021

INFORMATION

Trường Kyoto được công nhận là “Cơ sở đáp ứng các tiêu chí đánh giá của bên thứ ba”

Trường Kyoto (Tên trường: Trường Ngôn ngữ ISI Cơ sở Kyoto) đã được Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Ngôn ngữ Nhật Bản công nhận là “Cơ sở đáp ứng các tiêu chí đánh giá của bên thứ ba về các cơ sở giáo dục tiếng Nhật”.

Có tổng cộng 15 tiêu chí đánh giá, bao gồm “Triết lý và mục tiêu giáo dục”, “Quản lý nhà trường”, “Hoạt động giáo dục”, “Kết quả giáo dục”, “Hỗ trợ sinh viên”, “Hỗ trợ nghề nghiệp”, “Môi trường giáo dục”, “Tuyển dụng và Lựa chọn Sinh viên”, “Tài chính”, “Tuân thủ Pháp luật “và “Cống hiến cho Cộng đồng và Xã hội”.

Đánh giá của bên thứ ba được yêu cầu thực hiện ba năm một lần. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển của nền giáo dục và cung cấp các dịch vụ học tập chất lượng cao.

top