INFORMATION

29.Jun.2021

COVID-19

ISI Group, COVID-19, tiêm chủng

Để hưởng ứng chủ trương của chính phủ về việc tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, ISI Group sẽ tiêm vắc xin cho học sinh (trên 18 tuổi) và cán bộ, nhân viên trong gia đình từ ngày 21 tháng 7 năm 2021.
Vắc xin sẽ được cung cấp cho những ai muốn được tiêm chủng và việc này không bắt buộc.

Chúng tôi hy vọng rằng COVID-19 sẽ sớm được kiểm soát để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường.

1. Sơ lược
Ngày tiêm chủng:
Mũi đầu tiên: ngày 21 tháng Bảy (thứ Tư), ngày 27 tháng Bảy (thứ Ba) và ngày 28 tháng Bảy (thứ Tư)
Mũi thứ hai: ngày 18 tháng Tám (thứ Tư), ngày 25 tháng 8 (thứ Tư) và ngày 26 tháng 8 (thứ Năm)
Địa điểm: Tầng B1 Tòa nhà mới Trường ngôn ngữ ISI (Cơ sở Takadanobaba), T
Vắc xin: Takeda / Moderna

2. Điều kiện tiêm chủng
Số lượng tiêm: Khoảng 1.600 người (500 đến 540 người mỗi ngày)
Đối tượng: Học sinh đang theo học các trường thuộc ISI sau đây trên 18 tuổi và nhân viên (bao gồm cả nhân viên bán thời gian) và gia đình của họ (nếu họ muốn)
・Trường Ngôn ngữ ISI (Cơ sở Takadanobaba)
・Cao đẳng Ngôn ngữ ISI (Cơ sở Ikebukuro)
・Học viện Ngoại ngữ và Hướng nghiệp ISI, trường Harajuku
・Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, cơ sở Tokyo
・Cao đẳng Kinh doanh và Ngôn ngữ Tokyo
・Trụ sở Tập đoàn ISI

3. Các nguồn thông tin chính thức về tiêm chủng
Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản (trang web tiếng Anh)
https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/vaccine.html

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (trang web tiếng Anh)
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/vaccine.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

top