INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • Thông báo: Về thời gian làm việc trong kì nghỉ xuân và Kì học tháng 4

19.Mar.2021

INFORMATION

Thông báo: Về thời gian làm việc trong kì nghỉ xuân và Kì học tháng 4

Nhà trường xin được thông báo đến toàn thể sinh viên về thời gian làm việc trong kì nghỉ xuân và kế hoạch cho kì học mới.

■ Cơ sỏ Takadanobaba / Cơ sở Ikebukuro
・Thời gian nghỉ xuân: ngày 22 tháng 3 (thứ Hai) ~ ngày 4 tháng 4 (Chủ Nhật)
・Ngày bắt đầu học kì: ngày 5 tháng 4 (thứ Hai)
・Ngày bắt đầu lớp học: ngày 7 tháng 4 (thứ Tư)
・Thời gian làm việc: 8:30 ~ 17:30 từ thứ Hai ~ thứ Sáu (thời gian dùng Phòng tự học: 9:00 ~ 17:00)

■ Cơ sở Harajuku (khai trường từ tháng 4)
・Ngày bắt đầu học kì: ngày 5 tháng 4 (thứ Hai)
・Ngày bắt đầu lớp học: ngày 7 tháng 4 (thứ Tư)
・Thời gian làm việc: 8:30 ~ 17:30 từ thứ Hai ~ thứ Sáu

■ Cơ sở Kyoto
・Thời gian nghỉ xuân: ngày 22 tháng 3 (thứ Hai) ~ ngày 5 tháng 4 (thứ Hai)
・Ngày bắt đầu học kì: ngày 6 tháng 4 (thứ Ba)
・Ngày bắt đầu lớp học: ngày 7 tháng 4 (thứ Tư)
・Thời gian làm việc: 8:30 ~ 17:30 từ thứ Hai ~ thứ Sáu
※ Trong thời gian từ ngày 22 tháng 3 (thứ Hai) đến ngày 6 tháng 4 (thứ Ba), thời gian làm việc với sinh viên đang theo học tại trường là từ 10:00 ~ 15:00.

■ Cơ sở Nagano
・Thời gian nghỉ xuân: ngày 22 tháng 3 (thứ Hai) ~ ngày 5 tháng 4 (thứ Hai)
・Ngày bắt đầu học kì: ngày 6 tháng 4 (thứ Ba)
・Ngày bắt đầu lớp học: ngày 7 tháng 4 (thứ Tư)
・Thời gian làm việc: 8:30 ~ 17:30 từ thứ Hai ~ thứ Sáu

※ Nếu có bất kì thay đổi nào trong các nội dung đã được thông báo phía trên, nhà trường sẽ thông báo trên trang chủ.

【Liên hệ Tuyển sinh/Nhập học】
Trung tâm giáo dục trường Nhật ngữ ISI
TEL : +81 03-5960-1335
(Thời gian làm việc: 9:00 ~ 18:00 từ thứ Hai ~ thứ Sáu)

top