INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • Học sinh Trường ISI Takadanobaba đã được chọn là học sinh nhận học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori !

09.Mar.2021

INFORMATION

Học sinh Trường ISI Takadanobaba đã được chọn là học sinh nhận học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori !

Anh Kanshoten, đang theo học tại Trường ISI Takadanobaba, đã được chọn là sinh viên nhận học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori.

Học bổng Quốc tế Nitori yêu cầu bạn làm bài kiểm tra WEB trong lần tuyển chọn đầu tiên và có một kỳ thẩm tra nghiêm ngặt gọi là được tiến hành tuyển chọn hồ sơ lần đầu sau khi đỗ bài kiểm tra .
Loại này là “Hình thức trợ cấp”, và 50.000 yên được trả mỗi tháng. (Có thể đươc trợ cấp bổ sung lên đến 30.000 yên mỗi tháng tùy thuộc vào kết quả tuyển chọn.

Từ anh Han “Vinh dự này hoàn toàn không phải là thành tích của riêng tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn những người thầy đã dạy dỗ và chăm sóc tôi, những người đi trước và bạn bè đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ tiếp tục coi trọng mối quan hệ với nhiều người và cố gắng hết sức trong việc học từ nay về sau . Tôi đã nhận được bình luận rất mừng .

Tất cả các nhân viên ISI đều rất vui mừng vì những nỗ lực cho đến nay đã có kết quả.
Là một sinh viên được nhận học bổng, hy vọng sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

top