INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • THÔNG BÁO NGHỈ LỄ CUỐI NĂM VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH

25.Dec.2020

INFORMATION

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ CUỐI NĂM VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH

Tập đoàn ISI xin phép nghỉ lễ cuối năm và năm mới trong khoảng thời gian dưới đây .
Các thắc mắc và yêu cầu về tài liệu nhận được trong kỳ nghỉ lễ sẽ được giải quyết tuần tự sau kỳ nghỉ lễ.
Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn sự thông cảm của các bạn.

 

Thời gian nghỉ lễ

■Ngày 26 tháng 12 năm 2020 (Thứ Bảy) ~ Ngày 4 tháng Một năm 2021 (Thứ Hai)
・Trung tâm tư vấn tuyển sinh trường Nhật ngữ ISI

■Ngày 29 tháng 12 năm 2020 (Thứ Ba) ~Ngày 4 tháng Một năm 2021 (Thứ Hai)
・ Trường ngoại ngữ ISI (Trường Takadanobaba)
・ Trường Cao đẳng Ngoại ngữ ISI (Trường Ikebukuro)
・ Trường ngoại ngữ ISI (Trường Kyoto)
・ Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Kinh doanh Nagano

top