INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • Thành phố Ueda Shiodadaira được chứng nhận là “di sản Nhật Bản”! Trường ISI Nagano cũng tham gia dự án xúc tiến du lịch

01.Oct.2020

Thành phố Ueda Shiodadaira được chứng nhận là “di sản Nhật Bản”! Trường ISI Nagano cũng tham gia dự án xúc tiến du lịch

Vào tháng 6 năm 2020, “Shiodadaira” ở thành phố Ueda đã được Bộ Văn hóa chứng nhận là “di sản Nhật Bản”.

“Di sản Nhật Bản” là hệ thống chứng nhận do Bộ Văn hóa bắt đầu vào năm 2015 để công nhận các tài sản văn hóa vật thể và phi vật thể tồn tại ở nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản kết hợp với câu chuyện lịch sử của khu vực đó .

Theo Bộ Văn hóa, “Di sản Nhật Bản” được định nghĩa là “một câu chuyện kể về văn hóa và truyền thống của Nhật Bản thông qua đặc điểm và hấp dẫn về lịch sử của khu vực.” “Mục đích nhằm hồi sinh khu vực bằng cách coi các tài sản văn hóa vật thể và phi vật thể hấp dẫn nằm rải rác trong khu vực là “”bộ mặt””, khu vực là chủ thể , chỉnh sửa và phát triển một cách toàn diện chúng, đồng thời phổ biến chúng một cách có chiến lược cả trong nước và quốc tế. Tính đến năm 2020, hiện nay hơn 100 di sản Nhật Bản đã được chứng nhận trên khắp Nhật Bản

Shiodadaira là tên gọi dùng để chỉ khu vực lưu vực kéo dài về phía Tây Nam của Thành phố Ueda, là khu vực còn lưu lại nhiều di sản văn hóa như đền chùa được xây dựng từ thời Kamakura đến thời Muromachi. Nó được chứng nhận là di sản của Nhật Bản vào ngày 19 tháng 6 năm 2020 với tư cách là “” Nơi thiêng liêng của mặt trời và trái đất “mà Rayline kết nối-một khu phố sống với những con rồng Shinshu Ueda và Shiodadaira-“. Đây là lần đầu tiên ở tỉnh Nagano chứng nhận “loại hình khu vực” câu chuyện được hoàn thành trong một đô thị duy nhất.

Câu chuyện của Shiodadaira là một bản tóm tắt về cuộc sống của người dân Shiotadaira, những người đã kết hợp chặt chẽ với thần rồng (vị thần điều khiển mưa và nước), người chấp nhận khí hậu có lượng mưa thấp và sống ở vùng núi xung quanh chúng ta. Do đó lấy chủ đề ” Hình thức cầu nguyện” đa dạng được thấy ở các đền thờ khác nhau được phân bố dọc theo “Tuyến ánh sáng được tạo ra trên mặt đất lúc mặt trời mọc vào buổi sáng mùa hè ” được Rayline kết nối từ Shinano Kokubunji đến đền Ikushima Ashijima thông qua suối nước nóng riêng biệt , hay các lễ hội cầu mưa vv…

Trường ISI Nagano trở thành thành viên của Hiệp hội xúc tiến Di sản Nhật Bản thành phố Ueda

Để đáp ứng chứng nhận này, thành phố Ueda đã thành lập “Hiệp hội xúc tiến di sản Nhật Bản thành phố Ueda” vào ngày 10 tháng 9. Vào ngày 28 tháng 9, Trường ISI Nagano lần đầu tiên được quyết định tham gia vào hiệp hội này với tư cách là một trường chuyên môn .

Trong tương lai, sinh viên của Trường Nagano sẽ tham gia với tư cách là thành viên dự án và dự định đóng góp vào sự phát triển của khu vực bằng cách tận dụng các quan điểm toàn cầu như sử dụng các tài sản văn hóa và quảng bá du lịch. Hãy chờ đợi sự thành công trong tương lai của Trường Nagano trong dự án này.

《Tham khảo》

Giới thiệu về “Di sản Nhật Bản” của Bộ Văn hóa
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/nihon_isan

Cổng thông tin di sản Nhật Bản
https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja

 

top