INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • Thông báo về việc rút ngắn thời gian làm việc vì lý do phòng chống sự lây lan của Virus Corona mới(Đến ngày 7/4)

03.Apr.2020

COVID-19

Thông báo về việc rút ngắn thời gian làm việc vì lý do phòng chống sự lây lan của Virus Corona mới(Đến ngày 7/4)

Thông báo về việc rút ngắn thời gian làm việc vì lý do phòng chống sự lây lan của Virus Corona mới
Để ngăn chặn sự lây nhiễm của Virus Corona mới, thời gian làm việc sẽ được thay đổi như sau nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho khách hàng và nhân viên.

Cơ sở Takadanobaba – Tokyo ( ISI language school trụ sở chính ・ trụ sở mới)

<Thời gian làm việc>

・Ngày 6/4/2020 (thứ 2) : 11:00~15:00  Ngày 7/4/2020 (thứ 3) : 10:00~15:00

Cơ sở Ikebukuro – Tokyo ( ISI language college)

<Thời gian làm việc>

・Ngày 6/4/2020 (thứ 2) : 11:00~15:00  Ngày 7/4/2020 (thứ 3) : 10:00~15:00

 

※ Sẽ có khả năng thay đổi không đoán trước được về thời điểm và nội dung thay đổi thời gian. Rất mong quý khách thông cảm.
Ngoài ra, xin hãy gọi điện liên lạc đến các cơ sở để xác nhận thời gian trước khi đến.

top