INFORMATION

  • Home
  • INFORMATION
  • Thông báo về đối sách phòng chống bệnh truyền nhiễm Virut corona thế hệ mới

10.Mar.2020

COVID-19

Thông báo về đối sách phòng chống bệnh truyền nhiễm Virut corona thế hệ mới

Từ ngày 27/2 chính phủ Nhật ban hành đối sách phòng chống bệnh truyền nhiễm Virut corona thế hệ mới , theo chỉ thị của thủ tướng yêu cầu Tiểu học , Cơ sở , Trung học và những trường viện trợ đặc biệt tạm thời nghỉ học , Tập đoàn trường nhật ngữ ISI nhằm ngăn chặn rủi ro truyền nhiễm học sinh và nhân viên để bảo vệ sức khỏe , đã quyết định tòan trường nghỉ đến ngày 19/3 . Ngoài ra , các bộ phận liên quan khác sẽ tiến hành đúng như dưới đây .

●Thời gian kỳ học :
Trường Takadanobaba(Trường nhật ngữ ISI)Trường Ikebukuro (Trường cao đẳng ngoại ngữ ISI):Từ 2/3 (Thứ 2 )~19/3(Thứ 5)
・Trường Kyoto (Trường nhật ngữ ISI cơ sở Kyoto ):Từ 2/3(Thứ 2)~19/3(Thứ 5)
・Trường Nagano (Trường ngoại ngữ và kinh doanh Nagano): 9/3(Thứ 2)~19/3(Thứ 5)

● Lễ nhận bằng tốt nghiệp (Lễ tốt nghiệp )、và Lễ nhập học dự định vào tháng 4 sẽ bị hủy tất cả các trường .

●Về việc nhận học sinh mới nhập học kỳ tháng 4(Ngoài Trung quốc ・Hong Kong ・Macao・Hàn quốc )
・Ngày nhập ký túc xá :Có thể vào từ sau ngày 31/3(Thứ 3)
・Ngày đón sân bay (Ngày nhập ký túc chỉ định ):31/3(Thứ 3)・1/4(Thứ 4)
・Ngày đến trường :3/4(Thứ 6)・7/4(Thứ 3) Thời gian 10:00~15:00
※Những học sinh nhập cảnh trước 2/4 sẽ là ngày 3/4 . Những học sinh nhập cảnh từ ngày 3/4~6/4 sẽ là ngày 7/4

●Ngày làm thủ tục nhập học đối với học sinh mới:
Ngày làm thủ tục sẽ được chia riêng vào ngày 3/4 và 7/4. (Không tiến hành tổ chức tập thể)

● Ngày học đầu tiên khóa tháng 4:
Takadanobaba・Ikebukuro・Kyoto: 9/4 (thứ 5)  *Khóa học buổi tối sẽ được mở lớp từ 18 giờ ngày 9/4 (thứ năm) tại cơ sở mới trường Takadanobaba.
Nagano: 8/4 (thứ 4)
※ Ngày học có khả năng sẽ bị thay đổi thùy theo một số tình huống. Nhà trường sẽ thông báo cho các em cụ thể vào ngày làm thủ tục đăng ký.

●Trong suốt quá trình nghỉ, các em sẽ có bài tập ở nhà và nộp cho trường. Ngoài ra, sắp tới trường cũng sẽ tổ chức các lớp học online nhằm tạo điều kiện học tập cho các em học sinh đang học tại trường.

Từ ngày 9/3 Việc tăng cường hạn chế nhập cảnh từ Hàn quốc , Trung quốc , việc xử lý Visa không có hiệu lực sau khi phát hành , với phương châm của chính phủ là đợi 14 ngày đối với những người nhập cảnh , Đối với những học sinh Trung quốc (Gồm cả Hong kong , Macao), Hàn quốc bị chính phủ bãi bỏ do dịch Virut corona thế hệ mới , tùy theo tình trạng thẩm tra của Cục mà việc nhập học được tái lập hay không

Để ngăn chặn những rủi ro truyền nhiễm Virut corona thế hệ mới nên mong mọi người hay hiểu . Thông tin về Virut corona thế hệ mới , vì diễn biến hàng ngày nên có trường hợp thời gian và đối hó cũng thay đổi . Thông qua Home page , tờ thông báo của trường , mail , hãy cập nhật thông tin thường xuyên

【 Thông tin liên quan Home page】

・Trang web của Bộ lao động và phúc lợi xã hội 「Thông báo về bệnh truyền nhiễm Virut corona thế hệ mới 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・Trang web Bộ ngoại giao ・An toàn hải ngoại
https://www.anzen.mofa.go.jp/

・Trang web Phòng nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc lập
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html

・Thông báo về đối sách phòng chống bệnh truyền nhiễm Virut corona thế hệ mới
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

top