Học phí – Cơ sở Kyoto

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021)

Thời gian 6 tháng
(20 tuần)
9 tháng
(30 tuần)
1 năm
(40 tuần)
Lệ phí xin visa * ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
Phí nhập học ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000
Học phí ¥340,000 ¥510,000 ¥680,000
Phí tài liệu ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
Phí cơ sở vật chất ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
Tổng ¥450,000 ¥636,500 ¥823,000
・Phí xin Visa phải được thanh toán vào thời điểm đăng kí học.
・Chi phí khóa học Dài hạn của người có Visa Sinh viên (20 tiết/tuần, 20 sinh viên/lớp).

 

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021)

Thời gian Tuần 2 tuần 4 tuần 10 tuần
(1 kì)
20 tuần
(2 kì)
Phí nhập học ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
Học phí ¥17,000 ¥34,000 ¥68,000 ¥170,000 ¥340,000
Phí tài liệu ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥16,500
Phí cơ sở vật chất ¥825 ¥1,650 ¥3,300 ¥8,250 ¥16,500
Tổng ¥58,900 ¥94,550 ¥201,500 ¥388,000
・Học phí cho khóa học 3 tháng (6 tháng đối với một số quốc tịch) của người đã ở Nhật Bản và không cần Visa sinh viên.
・Bạn có thể nhập học vào giữa kì sau khi vượt qua bài kiểm tra trình độ.
・Hạn chót đăng kí là 30 ngày trước khi học kì bắt đầu (đối với trường hợp nhập học giữa kì là 30 ngày trước ngày đi học đầu tiên của kì).

 

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021)

Thời gian Tuần 2 Tuần 4 Tuần 10 Tuần
(1 kì)
20 Tuần
(2 kì)
Phí nhập học ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
Học phí ¥20,000 ¥40,000 ¥80,000 ¥200,000 ¥400,000
Phí tài liệu ¥8,500 ¥8,500 ¥8,250 ¥12,000 ¥20,000
Phí cơ sở vật chất ¥825 ¥1,650 ¥3,300 ¥8,250 ¥16,500
Tổng ¥65,150 ¥106,800 ¥235,250 ¥451,500
・Các lớp học tiếng Nhật thực tế chuyên sâu ngắn hạn bao gồm ngữ pháp, viết, trò chuyện và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản độc đáo ở Kyoto (20 tiết mỗi tuần, 15 học sinh mỗi lớp).
・Khóa học này rất phổ biến với các sinh viên ngắn hạn, cung cấp các hoạt động văn hóa hai tuần một lần.
・Từ cấp 0 đến trung cấp (khoảng JLPT N3).
・Bạn có thể nhập học vào giữa kỳ sau khi làm bài kiểm tra cấp độ.
・Hạn chót nộp đơn là một tháng trước ngày bắt đầu khóa học và một tháng trước ngày bắt đầu khóa học trong trường hợp đăng kí vào giữa kỳ.

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021)

Tổng số tiết Một tiết 2-5 học sinh 6-10 học sinh 11-15 học sinh
1~20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21~50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51~ ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
・1 tiết=45 phút
・Phí tài liệu chưa được bao gồm trong giá.
・Phí tài liệu sẽ được tính riêng.
・Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu về thời gian, ngày và địa điểm cụ thể.

 

top