Học phí – Tokyo, Ikebukuro

Chiến dịch (Bao gồm phí đầu vào, học phí, phí vật liệu và phí cơ sở)

Thời gian học
8 Tuần 10 Tuần
Giá bình thường
¥165,850 ¥201,500
Giảm giá
-¥30,850 -¥46,500
Tổng ¥135,000 ¥155,000

Chi tiết chiến dịch Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Khóa học áp dụng:  Khóa học tiếng Nhật ngắn hạn

Thời gian chiến dịch: tháng 4 năm 2020 – tháng 3 năm 2021

 

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021)

Thời gian 6 tháng
(20 tuần)
9 tháng
(30 tuần)
1 năm
(40 tuần)
Lệ phí xin visa* ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
Phí đầu vào ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000
Học phí ¥340,000 ¥510,000 ¥680,000
Phí tài liệu ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
Phí cơ sở vật chất ¥16,500 ¥24,750 ¥33,000
Tổng ¥450,000 ¥636,500 ¥823,000
・Phí xin Visa phải được thanh toán vào thời điểm đăng kí học.
・Chi phí khóa học Dài hạn của người có Visa Sinh viên (20 tiết/tuần, 20 sinh viên/lớp).

 

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021)

Thời gian 2 tuần 4 tuần 6 tuần 8 tuần 10 tuần
(1 kì)
12 tuần 14 tuần 16 tuần 18 tuần 20 tuần
(2 kì)
Phí đầu vào ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
Học phí ¥34,000 ¥68,000 ¥102,000 ¥136,000 ¥170,000 ¥204,000 ¥238,000 ¥272,000 ¥306,000 ¥340,000
Phí tài liệu ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500
Phí cơ sở vật chất ¥1,650 ¥3,300 ¥4,950 ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900 ¥11,550 ¥13,200 ¥14,850 ¥16,500
Tổng ¥58,900 ¥94,550 ¥130,200 ¥165,850 ¥201,500 ¥245,400 ¥281,050 ¥316,700 ¥352,350 ¥388,000
・Học phí cho khóa học 3 tháng (6 tháng đối với một số quốc tịch) của người đã ở Nhật Bản và không cần Visa sinh viên.
・Bạn có thể nhập học vào giữa kì sau khi vượt qua bài kiểm tra trình độ.
・Hạn chót đăng kí là 30 ngày trước khi học kì bắt đầu (đối với trường hợp nhập học giữa kì là 30 ngày trước ngày đi học đầu tiên của kì).

(Giá bằng JPY – áp dụng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021)

Tiết học Một tiết 2-5 học sinh 6-10 học sinh 11-15 học sinh
1~20 ¥6,800 ¥6,400 ¥4,200 ¥3,100
21~50 ¥6,400 ¥5,700 ¥3,500 ¥2,400
51~ ¥5,700 ¥5,300 ¥3,100 ¥2,000
• 1 tiết học = 45 phút
• Phí tài liệu không được bao gồm trong giá.
• Phí tài liệu sẽ được tính riêng.
• Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu về thời gian, ngày và địa điểm cụ thể.

top