Triết lý ISI

Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người đạt được ước mơ của mình cũng như thúc đẩy xã hội toàn cầu
bằng cách tạo ra một môi trường giáo dục để phát triển nguồn nhân lực trên toàn thế giới.

Về khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi cố gắng cung cấp một môi trường giáo dục và dịch vụ xuất sắc trong các giai đoạn giáo dục, đào tạo ngôn ngữ và trao đổi quốc tế tương ứng.

Về nhân viên của chúng tôi

Chúng tôi coi nhân viên của mình là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Do đó, chúng tôi hứa sẽ đánh giá họ một cách công bằng và luôn giúp họ cơ hội học hỏi và phát triển.

Về xã hội

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và trật tự xã hội. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của một xã hội toàn cầu.

Hướng tới khách hàng của chúng tôi

● Chúng tôi sẽ làm từng chút một để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
● Chúng tôi tiếp đón khách hàng với nụ cười, chu toàn và nhiệt tình.
● Chúng tôi coi vấn đề của khách hàng là của chúng tôi và cố gắng giải quyết chúng.

Hướng tới nhân viên của chúng tôi

● Chúng tôi xây dựng tinh thần đồng đội mạnh mẽ bằng cách thực hiện các bài báo cáo, giao tiếp và tư vấn giữa các đồng nghiệp.
● Chúng tôi nỗ lực hết sức để phát triển kỹ năng nhân viên và phát huy tối đa khả năng của họ trong vai trò tương ứng.
● Chúng tôi xử lý thông tin tuyệt mật và thông tin cá nhân với sự chăm sóc nghiêm ngặt nhất.

Hướng tới xã hội

● Chúng tôi cố gắng đóng góp cho xã hội như một công dân tốt.
● Khi ISI phát triển, chúng tôi góp phần giúp cộng đồng địa phương phát triển.
● Chúng tôi phát triển một thế hệ nguồn nhân lực mới cho một xã hội toàn cầu.

top